การช่วยเหลือ และเยียวยาเศรษฐกิจในช่วง โควิด-19 (Covid-19)

การช่วยเหลือ และเยียวยาเศรษฐกิจในช่วง โควิด-19 (Covid-19)
การช่วยเหลือ และเยียวยาเศรษฐกิจในช่วง โควิด-19 (Covid-19)
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ในช่วงเวลาแบบนีทั้งเศรษฐกิจของเราก็เกิดมรสุม รวมไปถึงอันตรายจากเจ้าไวรัสโคโรน่าหรือไวรัสโควิด-19 แบบที่ทุกคนก็ทราบดี หลายห้างร้านต้องปิด หรือมีการปรับให้สั่งเฉพาะกลับบ้าน งดการสุงสิงรวมตัวหรือการรวมกลุ่ม ทำให้หลายคนมีผลกระทบต่อการทำงานและแน่นอนว่าเมื่อมีผลกระทบต่องาน แล้วรายได้ของเราก็มีผลกระทบเช่นเดียวกัน การช่วยเหลือจากรัฐบาลและทางสถาบันทางการเงินหรือธนาคารต่างๆรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆ ก็จำเป็นมาก เราไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง

การช่วยเหลือ และเยียวยาเศรษฐกิจในช่วง โควิด-19 (Covid-19)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ทางด้านการเงินและการธนาคารเบื้องต้น ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับสถาบันทางการเงินและธนาคารพาณิชย์ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ตามมาตรการต่างๆของแต่ละธนาคารที่แตกต่างกันไป

การช่วยเหลือ และเยียวยาเศรษฐกิจในช่วง โควิด-19 (Covid-19)

 

กรมสรรพากร

 • ได้ขยายเวลาสำหรับการยื่นภาษีเงินได้ประจำปี หรือ ภงด.90  และภงด. 91  ในปี 2562
 • ลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก 3% เหลือ 1.5%
 • ผู้ส่งออกคืน Vat เร็วภายใน 15 วัน
 • ลงทุน SFF ลดหย่อนภาษีเพิ่ม 200,000 บาท
 • บริจาคลดหย่อน/หักค่าใช้จ่าย/ยกเว้น Vat
 • SME หักรายจ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม 1.5 เท่า ,ค่าจ้างพนักงานหักรายจ่ายได้ 3 เท่า

การช่วยเหลือ และเยียวยาเศรษฐกิจในช่วง โควิด-19 (Covid-19)

การไฟฟ้านครหลวง

 • ลดราคาค่าไฟฟ้าลง 3% ตลอดระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563
 • คืนค่าประกันมิเตอร์ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ

การช่วยเหลือ และเยียวยาเศรษฐกิจในช่วง โควิด-19 (Covid-19)

ประกันสังคม

 • นายจ้างและลูกจ้างปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมโดยหักจากเดิมเดือนละ 5% เหลือ 4% ทั้งสองฝ่าย
 • ผู้ประกันตนเองปรับลดจาก 432 บาทต่อเดือนเป็น 336 บาทต่อเดือน

 

การช่วยเหลือ และเยียวยาเศรษฐกิจในช่วง โควิด-19 (Covid-19)

การประปานครหลวง

 • ลดราคาค่าน้ำประปาลง 3% 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563
 • คืนค่าประกันมิเตอร์ให้กับผู้ใช้น้ำประปา

การช่วยเหลือ และเยียวยาเศรษฐกิจในช่วง โควิด-19 (Covid-19)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • ลดราคาค่าไฟฟ้าลง 3% ตลอดระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563
 • คืนค่าประกันมิเตอร์ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ

 

การช่วยเหลือ และเยียวยาเศรษฐกิจในช่วง โควิด-19 (Covid-19)

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นขององค์กรต่างๆที่มีมาตรการเยียวยาในช่วงนี้ครับ

และอย่าลืมนะครับว่าหากใครที่ต้องการเงินด่วนนั้นสามารถเข้ามาเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล หรือบัตรเครดิตตามแต่ฐานเงินเดือนง่ายๆเพียงแค่ คลิกที่นี่ 

เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล

compare-button เปรียบเทียบเลย!
เปรียบเทียบเลย!

หรือแอดมาเป็นเพื่อนกับเราที่ LINE @masii มาปรึกษากับพนักงานของเราได้

banner-personal-loan