ซื้อประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ ชั้น 3+ ราคาถูก ที่ไหนดี

ซื้อประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ ชั้น 3+ ราคาถูก ที่ไหนดี
ซื้อประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ ชั้น 3+ ราคาถูก ที่ไหนดี
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ปัจจุบันนี้การทำประกันมอเตอร์ไซค์เริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้น เพราะว่ามีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กันเป็นจำนวนมาก ทั้งยังเป็นการเพิ่มความคุ้มครองและสร้างความอุ่นใจขณะขับขี่ มีทั้งประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 1, ชั้น 2+ ชั้น 3+ และชั้น 3 แต่ที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากคงต้องยกให้ ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ และ ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 3+ เนื่องจากมีราคาไม่แพง และให้ความคุ้มครองได้คุ้มค่า คุ้มราคา วันนี้ masii เลยได้นำ ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ และ ชั้น 3+ ราคาถูก สุดคุ้ม มาฝาก ไปดูสิว่ามีอะไรบ้าง

ซื้อประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ ชั้น 3+ ราคาถูก ที่ไหนดี

ซื้อประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ ชั้น 3+ ราคาถูก ที่ไหนดี

มาเริ่มกันที่ ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ ซึ่งให้ความคุ้มครองได้ใกล้เคียงกับ ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 1 แต่จะซ่อมรถมอเตอร์ไซค์คันเอาประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนรถ หรือมีคู่กรณีเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความคุ้มครองประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+

 • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย และทรัพย์สินของคู่กรณี
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (กรณีบาดเจ็บ เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร)
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถจักรยานยนต์คันเอาประกัน เมื่อเกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี หรือรถชนกับรถเท่านั้น (รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก เป็นต้น)
 • คุ้มครองกรณีรถมอเตอร์ไซค์หายหรือไฟไหม้
 • ประกันตัวสำหรับผู้ขับขี่

ซื้อประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ ชั้น 3+ ราคาถูก ที่ไหนดี

ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ ราคาถูก จากเอเชียประกันภัย

สำหรับ ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ จากเอเชียประกันภัย มีด้วยกันทั้งหมด 2 แพ็กเกจ ราคาเริ่มต้นที่ 2,000 บาท ไม่จำกัดอายุรถ และไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอเชียประกันภัย

ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ เอเชียประกันภัย แผน 2 แผน 5 (ใช้เพื่อการพาณิชย์)
ประเภทรถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์
เบี้ยประกัน 2,000 บาท 3,000 บาท
ความคุ้มครอง จำนวนเงินรับผิดกรณี
มีค่ารักษาพยาบาล
จำนวนเงินรับผิดกรณี
ไม่มีค่ารักษาพยาบาล
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก    
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/คน 500,000 บาท/คน 500,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/ครั้ง 10,000,000 บาท/ครั้ง 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 600,000 บาท/ครั้ง 600,000 บาท/ครั้ง
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์    
ความเสียหายต่อรถยนต์/ครั้ง 10,000 บาท/ครั้ง* 10,000 บาท/ครั้ง*
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ อายุรถมอเตอร์ไซค์ 1-3 ปี
10,000 บาท/ครั้งอายุรถมอเตอร์ไซค์ 4 ขึ้นไป
5,000 บาท/ครั้ง
อายุรถมอเตอร์ไซค์ 1-3 ปี
10,000 บาท/ครั้งอายุรถมอเตอร์ไซค์ 4 ขึ้นไป
5,000 บาท/ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย    
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (2 คน)
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
50,000 50,000
ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 100,000 100,000

ซื้อประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ ชั้น 3+ ราคาถูก ที่ไหนดี

หมายเหตุ :

 • แผน 1-2 สำหรับรถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ ยกเว้นยี่ห้อ Honda, Kawasaki, Yamaha, GPX, Keeway รถใช้ส่วนบุคคล (รหัส 610) ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่าหรือรถที่ใช้เพื่อการพาณิชย์
 • แผน 4 สำหรับรถ Bigbike รถที่ใช้ส่วนบุคคล และรถที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่ใช้รับจ้างสาธารณะหรือให้เช่า
 • แผน 5 สำหรับรถทุกยี่ห้อ รถที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่ใช้รับจ้างสาธารณะหรือให้เช่า
 • ไม่จำกัดอายุรถ และไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยข้างต้น ยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์
 • คุ้มครองความเสียหายต่อรถคันที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
 • มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก
 • คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตามมาตรฐานของโรงงานเท่านั้น­

รถที่ไม่รับประกันภัย

 • รถที่ใช้รับจ้างสาธารณะหรือให้เช่า รถมูลนิธิ รถร่วมกตัญญู รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรน ฯลฯ
 • รถที่มีการตกแต่งเพิ่มเติม ดัดแปลงสภาพจากเดิม ปรับแต่งเครื่องยนต์ สติ๊กเกอร์ตกแต่งทุกชนิด และหรือที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมพิเศษ

ซื้อประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ ชั้น 3+ ราคาถูก ที่ไหนดี


มากันที่ ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 3+ ก็ให้ความคุ้มครองได้ใกล้เคียงกับ ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ ต่างกันที่ ประกันชั้น 3+ จะไม่คุ้มครองกรณีรถมอเตอร์ไซค์หาย หรือไฟไหม้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความคุ้มครองประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 3+

 • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย และทรัพย์สินของคู่กรณี
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (กรณีบาดเจ็บ เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร)
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถจักรยานยนต์คันเอาประกัน เมื่อเกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี หรือรถชนกับรถเท่านั้น (รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก เป็นต้น)
 • ไม่คุ้มครองกรณีรถมอเตอร์ไซค์หายหรือไฟไหม้
 • ประกันตัวสำหรับผู้ขับขี่

ซื้อประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ ชั้น 3+ ราคาถูก ที่ไหนดี

ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 3+ ราคาถูก จากประกันภัยไทยวิวัฒน์

สำหรับ ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 3+ ราคาถูก ที่มาสินำมาฝาก เป็นของประกันภัยไทยวิวัฒน์ แผน 3+ บรรเจิด ราคาสบายกระเป๋าสุดๆ เพียง 1,800 บาทต่อปี ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก และรับประกันรถมอเตอร์ไซค์อายุไม่เกิน 10 ปีเท่านั้น

ประกันไทยวิวัฒน์

ความคุ้มครอง แผน 3+ บรรเจิด
เบี้ยประกัน 1,800 บาท
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/คน 300,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/ครั้ง 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ครั้ง
ทุนประกัน กรณีชนกับยานพาหนะทางบก
อายุการใช้งาน 1-5 ปี 10,000 บาท
อายุการใช้งาน 6-10 ปี 5,000 บาท
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ ไม่มี
ความคุ้มครองพิเศษตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (2 คน)
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
50,000 บาท/คน
เงินทดแทนระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 365 วัน (เฉพาะผู้ขับขี่) 500 บาท/สัปดาห์
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 50,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ :

 • คุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
 • สำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ไม่ใช่รถดัดแปลง รถรับจ้างทั่วไปหรือรถเช่า
 • อายุรถจักรยานยนต์ต้องไม่เกินกว่า 10 ปี
 • คุ้มครองความเสียหายต่อรถคันที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น

ซื้อประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ ชั้น 3+ ราคาถูก ที่ไหนดี

เมื่อเพื่อนๆ ได้ทราบกันไปแล้วว่า ซื้อประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ และชั้น 3+ ราคาถูก ที่ไหนดีบ้างนั้น หากใครต้องการซื้อประกันมอเตอร์ไซค์ ในราคาสบายกระเป๋า สามารถโทร.ติดต่อกับมาสิได้ที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาที่ @hellomasii (มี @ ด้วยนะ)

สนใจสมัครประกันมอเตอร์ไซค์

regis-but
สนใจสมัคร

หรือ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครประกันมอเตอร์ไซค์กับเว็บไซต์มาสิได้ง่ายๆ และอย่าลืมแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii เพื่อติดตามข่าวสารและบทความดีๆ เกี่ยวกับ ประกันมอเตอร์ไซค์ ประกันรถยนต์ ประกันภัยโดรน ประกันเดินทาง ประกันสุขภาพ ประกันไวรัสโคโรนา รวมถึง สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรกดเงินสด และบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินชั้นนำได้เลย