ประกันไข้เลือดออก ไทยพัฒนาประกันภัย เบี้ยเริ่มต้น 300 บาท

ประกันไข้เลือดออก ไทยพัฒนาประกันภัย เบี้ยเริ่มต้นเพียง 300 บาท
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ประกันไข้เลือดออก เป็นอีกหนึ่งประกันสุขภาพที่ให้คุณได้เตรียมพร้อมรับมือกับ โรคไข้เลือดออก ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค โดยจะแพร่ระบาดเป็นจำนวนมากในช่วงฤดูฝน ดังนั้น Masii แนะนำเลย ประกันไข้เลือดออกของไทยพัฒนาประกันภัย แต่จะให้ความคุ้มครองและมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง ตามไปดูรายละเอียดกันเลย

ประกันไข้เลือดออก ไทยพัฒนาประกันภัย เบี้ยเริ่มต้นเพียง 300 บาทต่อปี สมัครเลย!

เบี้ยประกันเริ่มต้น 300 บาทต่อปี

ประกันไข้เลือดออกของไทยพัฒนาประกันภัย มีแผนประกันให้เลือกสมัครทั้งหมด 3 แผน คือ แผนที่ 1 เบี้ยประกันราคา 300 บาท ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 30,000 บาท แผนที่ 2 เบี้ยประกันราคา 500 บาท ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 50,000 บาท และ แผนที่ 3 เบี้ยประกันราคา 800 บาท ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 100,000 บาท (หมายเหตุ : เบี้ยประกันยังไม่รวมภาษีอากร)

ประกันไข้เลือดออก ไทยพัฒนาประกันภัย เบี้ยเริ่มต้น 300 บาท

รับเงินชดเชยเมื่อต้องนอนโรงพยาบาล

หมดห่วงเมื่อต้องหยุดงานเพื่อพักรักษาตัวโรงพยาบาลด้วยโรคไข้เลือดออก เพราะประกันไข้เลือดออก ของไทยพัฒนาประกันภัย มีเงินชดเชยรายได้กรณีต้องนอนโรงพยาบาลสูงสุดวันละ 500 บาท (ไม่เกิน 30 วัน)ประกันไข้เลือดออก ไทยพัฒนาประกันภัย เบี้ยเริ่มต้นเพียง 300 บาท

เงื่อนไขประกันไข้เลือดออก ไทยพัฒนาประกันภัย 

  • ผู้เอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 6-65 ปี
  • มีระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคให้เลือดออก 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
  • ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกก่อนการเอาประกันภัยหรือยังไม่ได้รักษาให้หายขาด
  • ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์อย่างชัดเจนและมีผลตรวจเลือด และ/หรือผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ และได้รับการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์
  • สามารถทําประกันภัยไม่เกิน 1 ฉบับต่อคน
  • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์
    ประกันไข้เลือดออก ไทยพัฒนาประกันภัย เบี้ยเริ่มต้นเพียง 300 บาท

สนใจสมัครประกันสุขภาพ

regis-but
สนใจสมัคร

หน้าฝนนี้อย่าลืมใส่ใจดูสุขภาพของตัวเองและสมาชิกในครอบครัว ด้วยความคุ้มครองจากประกันไข้เลือดออก ไทยพัฒนาประกันภัย ใครสนใจสมัครประกันไข้เลือดออก หรือ ประกันสุขภาพ ในความคุ้มครองแบบอื่น ๆ สามารถสมัครออนไลน์ผ่านมาสิได้เลย เพียง คลิกที่นี่ หรือต้องการข้อมูลเกี่ยว ประกันสุขภาพ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร 02 710 3100  รวมถึงทัก LINE @masii มาได้เลย

banner-personal-loan