รู้จักกับระยะการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา (Covid-19)

รู้จักกับระยะการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา (Covid-19)
รู้จักกับระยะการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา (Covid-19)
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทุกคนต่างคุ้นหูหรือได้ยินกันบ่อย ๆ กับคำว่า การเข้าสู่เฟส 3 ซึ่งจริง ๆ แล้วเฟส 3 คืออะไร และแต่ละเฟสมีระดับความรุนแรงมากน้อยแค่ไหน ดังนั้น Masii เลยชวนไปทำความรู้จักกับระยะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19)  

รู้จักกับระยะการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา (Covid-19)

WHO จัดระดับการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ ออกเป็น 4 ระดับ 

หลังจากองค์การอนามัยโลก หรือ  World Health Organization (WHO) ประกาศว่าการระบาดของไวรัสโคโรนา ทำให้เกิดโรคระบาดที่แพร่กระจายไปทั่วโลกหรือ Pandemic ซึ่งทางองค์การอนามัยโลกได้จัดระดับการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้  

  1. Endemic (โรคประจำถิ่น) คือ โรคที่เกิดขึ้นประจำในพื้นที่นั้นมีอัตราป่วยคงที่ สามารถคาดการณ์ได้
  2. Outbreak (การระบาด) คือ เหตุการณ์ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นผิดปกติ มีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าที่คาดการณ์
  3. Epidemic (โรคระบาด) คือ การระบาดที่แพร่กระจายกว้างขึ้นในเชิงภูมิศาสตร์
  4. Pandemic (การระบาดใหญ่/ทั่วโลก) คือ โรคระบาดที่เกิดการระบาดทั่วโลก รู้จักกับระยะการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา (Covid-19)insert-banner-cta-covid

การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา (Covid-19)

หน่วยงานด้านสาธารณสุขแบ่งระยะของการระบาดออกเป็น 3 เฟส ด้วยกัน ซึ่งแต่ละเฟสจะมีลักษณะการแพร่ระบาดที่แตกต่างกัน ดังนี้
เฟสที่ 1 พบผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นผู้ป่วยจากต่างประเทศและไม่พบการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในประเทศ

เฟสที่ 2 พบ
คนไทยติดเชื้อในประเทศ จากนักท่องเที่ยวหรือคนไทยที่คาดว่าติดเชื้อจากการเดินทางไปยังกลุ่มประเทศเสี่ยง

เฟสที่ 3 มีการติดเชื้อระหว่างคนในประเทศด้วยกันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างผู้ที่ไม่เคยมีประวัติเดินทางไปยังต่างประเทศ และทำให้เกิดการแพร่กระจายต่อเป็นวงกว้าง

ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในไทยจะถูกประกาศให้อยู่เฟสที่ 2 แต่อย่างไรก็ตามการดูแลตัวเอง หลีกเลี่ยงพื้นที่หรือกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ก็เป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดในประเทศเพิ่มความรุนแรงจนเข้าสู่เฟสที่ 3 

รู้จักกับระยะการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา (Covid-19)

สนใจสมัครประกันสุขภาพ

regis-but
สนใจสมัคร

นอกจากนี้การ ทำประกันไวรัสโคโรนา เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเพิ่มความอุ่นใจ โดยสามารถเลือกซื้อประกันไวรัสโคโรนากับ มาสิ ได้ 2 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ Masii และ LINE @hellomasii แต่หากให้เร็วยิ่งขึ้น สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารสมัครประกันไวรัสโคโรนา ของบริษัทที่ต้องการ แล้วกรอกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน พร้อมชำระเงินให้เรียบร้อย หลังจากนั้นส่งเอกสารและหลักฐานมาที่ LINE @hellomasii ได้เลย หรือหากใครมีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02 710 3100 banner-motorcycle-masii-900x141