การถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ จำเป็นแค่ไหน

ถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์
ถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

เราคงได้ยินกันบ่อยๆว่ารถยนต์นั้นต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆกี่กิโลเมตรก็แล้วแต่การใช้งานของเรา ซึ่งโดยส่วนใหญ่นั้นทางศูนย์ดูแลและซ่อมแซมรถยนต์ก็จะแขวนป้ายข้อมูลเหล่านี้ไว้ที่พวงมาลัยรถยนต์อยู่แล้ว ซึ่งสาเหตุหรือเหตุผลหลักที่เราต้องทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ก็เพราะ น้ำมันเครื่องนั้นมีการนำไปเผาผลาญจนหมด และหากไม่มีการเติมน้ำมันเครื่องหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ นั้นก็จะทำให้เครื่องยนต์ของรถยนต์นั้นเกิดการสึกกร่อนกว่าเวลาอันควรได้

หน้าที่ของน้ำมันเครื่องของรถยนต์นั้นคือ เข้าไปในรอยต่อของอุปกรณ์รถยนต์ต่างๆที่เป็นตัวหลักในการสร้างพลังงานเพื่อให้เกิดกระบวนการของการขับเคลื่อนรถยนต์ได้ ว่าง่ายคือเหมือนเวลาปกติที่เรามีน้ำในไขข้อหล่อเลี้ยงอยู๋เพื่อไม่ให้กระดูกข้อต่างๆของเรากระทบกันโดยตรงและการเกิดความสึกกร่อนรวมถึงความเจ็บปวดนั่นเอง แต่เมื่อเวลาผ่านไปน้ำไขข้อนั้นน้อยลงหรือหมดไปก็ทำให้เราเกิดโรคไขข้อต่างๆและทำให้เกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมานั่นเอง

ดังนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของรถยนต์ตามระยะทาง หรือระยะเวลาที่กำหนด(ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานรถยนต์ของเรา และทางศูนย์ดูแลและซ่อมแซมจะเป็นผู้ที่กำหนดให้เราเองว่าควรมาเมื่อไหร่) จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อคืนความสดชื่น และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ให้กับเครื่องยนต์ในรถยนต์ของเรานั่นเอง

และการใช้งานรถยนต์บางประเภทอาจจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์มากกว่าปกติ ยกตัวอย่างเช่น

รถยนต์ที่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์มากกว่าปกติ

  • รถยนต์ที่มีการใช้งานในที่ๆมีฝุ่นหรือทรายมากๆ เช่น รถที่ใช้งานในไร่หรือรถประเภท OFF ROAD ต่างๆ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้อาจเข้าไปในเครื่องยนต์และทำลายเครื่องยนต์ได้
  • รถยนต์ที่มีการใช้งานในที่ที่มีการจราจรติดขัด เครื่องยนต์ต้องทำงานแบบเดินเบาเป็นเวลานานๆ เพราะการที่เครื่องยนต์เดินเบาอยู่นั้นการเผาไหม้จะไม่สมบูรณ์ และเกิดเขม่าขึ้นในเครื่องยนต์ได้ ว่าง่ายๆคือของเสียค้างในรถยนต์นั่นเอง
  • รถยนต์ที่มีการใช้งานลากจูง บรรทุกน้ำหนักมากหรือขับขึ้นทางชันบ่อยๆ เนื่องจากมีการใช้งานเครื่องยนต์และน้ำมันเครื่องมากในการสร้างแรงเพื่อลากหรือขึ้นทางชัน
  • รถยนต์ที่มีการใช้งานในที่ที่อุณหภูมิสูงๆ เนื่องจากความร้อนในเครื่องยนต์ไม่สามารถระบายออกมาได้
  • รถยนต์ที่มีการใช้ความเร็วสูงเป็นเวลานานๆ เพราะการทำความเร็วนั้นต้องใช้รอบเครื่องยนต์มากจึงมีการดึงน้ำมันเครื่องมาใช้เยอะนั่นเอง
  • รถยนต์ที่มีการใช้งานในที่ที่อากาศเย็นจัด เพราะต้องใช้ความร้อนและพลังงานมากในการกระตุ้นให้เครื่องยนต์ทำงานได้ดี และมีความร้อนเพียงพอในการทำให้เครื่องยนต์ทำงานตลอดเวลา

การตรวจเช็คน้ำมันเครื่องจึงสำคัญมาก ไม่ว่าจะดูจากหน้าจอรถยนต์หรือตามที่กำหนดไว้ก็ตาม เมื่อถึงเวลาก็ควรไปเติ่ม เพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีของรถยนต์ของเรา