ขยายเวลา ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถึง 31 สิงหาคม 63

ขยายเวลา ยื่นภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ถึง 31 สิงหาคม 63
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ยื่นภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา สิ่งสำคัญที่ผู้มีรายได้จะต้องดำเนินการในทุก ๆ ปี ไม่ว่าจะ ยื่นภาษีออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร หรือ ยื่นภาษีแบบกระดาษ ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา แต่ในท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้ภาครัฐมีมาตราการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระ ของผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะมีรายละเอียดอะไรน่าสนใจอย่างไรบ้าง ​​Masii มีข้อมูลมาอัปเดต

ขยายเวลา ยื่นภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ถึง 31 สิงหาคม 63

ยกเว้น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

สำหรับการยื่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของ แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่สืบสวนโรค พนักงานขับรถส่งผู้ป่วย รวมทั้งบุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการ หรือข้าราชการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการให้ คำปรึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข จะได้การยกเว้น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุข ในปีภาษี 2563

ขยายเวลา ยื่นภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ถึง 31 สิงหาคม 63

เพิ่มวงเงินหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ

จากเดิมค่าเบี้ย ประกันสุขภาพ สามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ได้ปรับเพิ่มเป็นหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับการหักลดหย่อน ค่าเบี้ยประกันชีวิต และ เงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิต แล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท โดยจะเริ่มตั้งแต่ปีภาษี 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น และมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพลดลง

ขยายเวลา ยื่นภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ถึง 31 สิงหาคม 63

ขยายเวลา ยื่นแบบและชำระ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2562

กรมสรรพากรได้ออกมาตรการขยายเวลาการยื่นแบบ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพิ่มเติมอีก 2 เดือน จากเดิมสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563 ไปเป็น 31 สิงหาคม 2563 ทั้งแบบยื่นภาษีออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร หรือ ยื่นภาษีแบบกระดาษ ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ซึ่งเป็นมาตรการบรรเทาภาระให้แก่ผู้เสียภาษี

ขยายเวลา ยื่นภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ถึง 31 สิงหาคม 63

สนใจสมัครประกันสุขภาพ

regis-but
สนใจสมัคร

ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการดี ๆ จากทางภาครัฐ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนจากผลกระทบของการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ส่วนใครต้องการทำ ประกันสุขภาพ หรือ ประกันชีวิต เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี และเพิ่มความอุ่นใจว่าจะได้ความคุ้มครองในกรณีที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา สามารถซื้อประกันออนไลน์กันมาสิได้ง่าย ๆ เพียง คลิกที่นี่ หรือโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 710 3100 รวมถึงทัก LINE @masii มาได้เลย