คลอดบุตร ประกันสังคม จ่ายเงินทดแทนเท่าไร

คลอดบุตร ประกันสังคม จ่ายเงินทดแทนเท่าไร
คลอดบุตร ประกันสังคม จ่ายเงินทดแทนเท่าไร
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

คลอดบุตร ประกันสังคม ก็ให้ความคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือ 39 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ​Masii เลยมีรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับ การจ่ายเงินทดแทนประกันสังคม กรณีคลอดบุตร มาฝาก เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่เป็นผู้ประกันตนได้เตรียมตัวกันล่วงหน้า

คลอดบุตร ประกันสังคม จ่ายเงินทดแทนเท่าไร 

ประกันสังคม จ่าย 13,000 บาท กรณีคลอดบุตร 

คุณแม่ที่เป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์ เหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรในอัตรา 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง รวมถึงมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร เหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน (บุตรคนที่ 3 ไม่สามารถใช้สิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงาน)

คลอดบุตร ประกันสังคม จ่ายเงินทดแทนเท่าไร.jpg

คุณพ่อก็สามารถใช้สิทธิเบิกประกันสังคม กรณีคลอดบุตรได้ 

ในกรณีคลอดบุตรสำหรับคุณแม่ไม่ได้เป็นผู้ประกัน แต่คุณพ่อเป็นผู้ประกันตน ก็สามารถใช้สิทธิรับเงินกรณีคลอดบุตรในอัตรา 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง จากประกันสังคมได้เช่นกัน แต่หากคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ประกันตนทั้งคู่จะสามารถใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรได้เฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น
คลอดบุตร ประกันสังคม จ่ายเงินทดแทนเท่าไร.jpg

เอกสารประกอบการยื่นคำขอประโยชน์ทดแทน กรณีคลอดบุตร

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01
 2. สำเนาสูติบัตรบุตร 1 ชุด (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
 3. สำหรับผู้ประกันตนชายให้แนบสำเนาทะเบียนสมรส กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส
 4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ โดยมีธนาคาร ดังนี้
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

คลอดบุตร ประกันสังคม จ่ายเงินทดแทนเท่าไร.jpg

สนใจสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล 

regis-but
สนใจสมัคร

ครอบครัวไหนที่กำลังเตรียมตัวต้อนรับสมาชิกตัวน้อยของบ้าน แต่งบประมาณในการซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ สำหรับเด็กเล็ก มีจำกัด แนะนำสินเชื่อส่วนบุคคลก็เป็นทางออกที่น่าสนใจ โดยสามารถสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ ได้ด้วยตัวเองผ่านทางมาสิ เพียง คลิกที่นี่ หรือโทร 02 710 3100  รวมถึงทัก LINE @masii มาปรึกษากับพนักงานของเราได้

banner-personal-loan