ประกันสุขภาพ คุ้มครองโรคเบาหวาน

ประกันสุขภาพ คุ้มครองโรคเบาหวาน
ประกันสุขภาพ คุ้มครองโรคเบาหวาน
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่าในปี พ.ศ. 2561 คนไทยเสียชีวิตจากโรคเบาหวานสูงถึง 14,305 ราย และตามมาด้วยภาระค่าใช้จ่ายที่คนในครอบครัวต้องแบกรับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการทำประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโรคเบาหวาน เป็นอีกทางเลือกในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเบาหวานแต่จะมีประกันสุขภาพ คุ้มครองโรคเบาหวาน ตัวไหนน่าสนใจบ้าง ตามไปดูพร้อม ๆ กับ masii เลย

ประกันสุขภาพ คุ้มครองโรคเบาหวาน

ประกันสุขภาพ คุ้มครองโรคเบาหวาน

ประกันสุขภาพ เมืองไทยประกันชีวิต 

แผนประกันสุขภาพเบาหวาน เบทเทอร์แคร์ ของเมืองไทยประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานทุกระยะ รวมถึงครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน พร้อมรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันตามระดับค่าน้ำตาลสะสม

ประกันสุขภาพ คุ้มครองโรคเบาหวาน

ประกันสุขภาพ Cigna

ใครที่ซื้อประกันสุขภาพ Cigna ในแผนซูเปอร์แพลนโรคมะเร็งและโรคร้ายแรง สามารถซื้อความคุ้มครองเสริมเพิ่มเติมตามความเสี่ยงโรคร้ายสูงสุด 3 ล้านบาทต่อโรค ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด ส่วนโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ได้ความคุ้มครองสูงสุด 3 แสนบาท ซึ่งดูแลค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยนอกกับโรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

ประกันสุขภาพ คุ้มครองโรคเบาหวาน

ประกันสุขภาพ AIA

AIA CI Care สัญญาเพิ่มเติมที่ให้ความคุ้มครองเมื่อเกิดโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง 18 โรค และระดับรุนแรง 44 โรค โดยครอบคลุมถึงโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาและโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ซึ่งเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงจะได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครองสูงสุดรวม 140% ของจำนวนเงินเอาประกัน 

ประกันสุขภาพ คุ้มครองโรคเบาหวาน
สนใจสมัครประกันสุขภาพ 

regis-but
สนใจสมัคร

การทำประกันสุขภาพคุ้มครองโรคเบาหวาน ถึงจะเป็นทางเลือกที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในกรณีเกิดเจ็บป่วย แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ดีที่สุดคือ การใส่ใจดูแลสุขภาพ ควบคุมอาหารและออกกำลังกาย ตัวช่วยสำคัญที่ให้คุณห่างไกลโรคภัยได้เป็นอย่างดี ส่วนใครอยากเพิ่มความอุ่นใจด้วยการทำประกันสุขภาพคุ้มครองโรคเบาหวานสามารถ คลิกที่นี่ หรือโทรมาสอบถามกับพนักงานได้ที่ 02 710 3100 รวมถึงทัก LINE @masii มาก็ได้

travel banner