ลงทะเบียนแก้หนี้สินครู 2 วันสุดท้าย เช็ก 4 มาตรการช่วยเหลือ พร้อม สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล อนุมัติไว ที่นี่

ลงทะเบียนแก้หนี้สินครู 2 วันสุดท้าย เช็ก 4 มาตรการช่วยเหลือ พร้อม สินเชื่อส่วนบุคคล อนุมัติไว ที่นี่
ลงทะเบียนแก้หนี้สินครู 2 วันสุดท้าย เช็ก 4 มาตรการช่วยเหลือ พร้อม สินเชื่อส่วนบุคคล อนุมัติไว ที่นี่
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการลงทะเบียนแก้หนี้สินครู ปี 2565 รอบแรกตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. – 14 มี.ค. 2565 ให้ครู และบุคลากรทางศึกษา แจ้งความประสงค์ แก้หนี้ ผ่าน 4 มาตรการรองรับการช่วยเหลือ เช็คเลยที่นี่ และพิเศษ! สำหรับข้าราชการ และประชาชนทั่วไป สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล กับ เว็บไซต์มาสิ ได้ง่ายๆ คลิกที่นี่! แล้วไปดูรายละเอียด ลงทะเบียนแก้หนี้สินครู กันครับ

ลงทะเบียนแก้หนี้สินครู 2 วันสุดท้าย เช็ก 4 มาตรการช่วยเหลือ พร้อม สินเชื่อส่วนบุคคล อนุมัติไว ที่นี่


ลงทะเบียนแก้หนี้สินครู 2 วันสุดท้าย เช็ก 4 มาตรการช่วยเหลือ พร้อมสินเชื่อส่วนบุคคล อนุมัติไว ที่นี่

หลังจากรัฐบาลได้เปิดการ ลงทะเบียนแก้หนี้สินครู ปี 2565 โดยให้ครูและบุคลากรทางศึกษาเข้ามาลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแจ้งความประสงค์การแก้ไขปัญหาหนี้สินตามขั้นตอน ในรอบแรกตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. – 14 มี.ค. 2565

การแก้ไข ปัญหาหนี้สิน ครู ของ กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งนี้ เพื่อต้องการลดภาระหนี้โดยรวมของครูให้น้อยลง ให้ครูมีรายได้ต่อเดือนเหลือไม่น้อยกว่า 30% ของเงินเดือน โดยกำหนดแนวทางขับเคลื่อนใน เฟสแรก เป็น 4 มาตรการ ดังนี้

มาตรการที่ 1 ลดดอกเบี้ย

ให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ครูรายใหญ่เข้าร่วม ขณะนี้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 70 แห่ง จากทั้งหมด 108 แห่ง เข้าร่วมปรับอัตราดอกเบี้ยแล้ว โดยจะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงตั้งแต่ 0.05-1.0% และพบว่ามีสหกรณ์ 11 แห่ง สามารถปรับลดดอกเบี้ยให้ลงเหลือต่ำกว่า 5%

โดยมีครูที่ได้รับประโยชน์ทันทีกว่า 460,000 คน และจะเร่งขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศในระยะถัดไป ซึ่งครูมีหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 1,000,000 บาท หาก อัตราดอกเบี้ย ลดลง 1% จะทำให้ครูมีเงินไว้ใช้จ่ายต่อปีเพิ่มขึ้นถึง 10,000 บาท ขณะเดียวกันนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน จะเป็นคนกลางในการประสานขอความร่วมมือกับธนาคารออมสิน เพื่อชะลอการดำเนินคดีทางกฎหมายกับกลุ่มครู ซึ่งคาดว่ามีครูได้รับประโยชน์กว่า 25,000 คน

ลงทะเบียนแก้หนี้สินครู 2 วันสุดท้าย เช็ก 4 มาตรการช่วยเหลือ พร้อมสินเชื่อส่วนบุคคล อนุมัติไว ที่นี่

มาตรการที่ 2 พิจารณาและควบคุมการ อนุมัติ เงิน กู้ อย่างเคร่งครัด

ยอดหนี้รวมทั้งหมดของผู้กู้ต้องไม่ให้มากเกินกว่า 70% ของรายได้ เพื่อให้ครูสามารถมีเงินใช้จ่ายได้ 30% ของเงินเดือน เนื่องจากครูมีหนี้สินหลายด้าน ระบบการพิจารณาอนุมัติ เงิน กู้ ยังไม่เป็นระบบที่เชื่อมโยง

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงร่วมมือกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ( เครดิตบูโร ) ในการสร้างระบบและเชื่อมโยงหนี้รายบุคคล เพื่อให้ทราบข้อมูลหนี้ครูรายคนสำหรับการบริหารจัดการและไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อน

โดยทางเครดิตบูโรสนับสนุนให้กระทรวงศึกษาธิการ ใช้ระบบได้ฟรี ไม่คิดใช้จ่าย หากตรวจพบว่าครูที่ต้องการ กู้ เงิน เพิ่มเติม มีหนี้รวมมากกว่า 70% จะไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้เพิ่ม

ลงทะเบียนแก้หนี้สินครู 2 วันสุดท้าย เช็ก 4 มาตรการช่วยเหลือ พร้อม สินเชื่อส่วนบุคคล อนุมัติไว ที่นี่

( ที่ masii.co.th ให้คุณได้ ค้นหา สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินสด ข้อเสนอตรงใจ หรือ ขอสินเชื่อเงินสดแบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ถูกกฎหมาย เชื่อถือได้ คลิกที่นี่! เพื่อดูรายละเอียด )

มาตรการที่ 3 จัดตั้ง สถานีแก้หนี้สินครู

โดยแบ่งการจัดตั้งสถานีแก้หนี้สินครูในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา 481 แห่ง และในระดับจังหวัด 77 จังหวัด รวม 558 สถานีทั่วประเทศ โดยดำเนินการในรูปคณะกรรมการ ดังนี้

สถานีแก้หนี้ครูฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) หรือหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา เป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางแก้หนี้ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ส่วนราชการ และสถาบันการเงิน, จัดทำระบบข้อมูล, ปรับปรุง กำหนดมาตรการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้, รับลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ ช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้กับครูและผู้ค้ำประกัน

สถานีแก้หนี้ครูฯ ระดับจังหวัด จะมีผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน กำกับดูแลในภาพรวมของจังหวัด บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นภายในจังหวัด ช่วยเหลือสถานี แก้หนี้ ตามที่ได้รับการร้องขอ

ลงทะเบียนแก้หนี้สินครู 2 วันสุดท้าย เช็ก 4 มาตรการช่วยเหลือ พร้อมสินเชื่อส่วนบุคคล อนุมัติไว ที่นี่

 มาตรการที่ 4 ให้ความรู้ด้านการเงินให้ครู

โดยประสานงานกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครูสามารถ วางแผนการเงิน  และ มีระเบียบวินัยในการใช้จ่ายที่เป็นระบบมากขึ้น

ส่วนใครที่ต้องการ กู้ เงิน ด่วน เงินก้อน เพื่อนำมาเพื่อให้ชีวิตได้ไปต่อ หรือใช้จ่ายในครอบครัว สามารถ สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ผ่าน masii ได้ง่ายๆ เพียง คลิกที่นี่! เพื่อ สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล หรือ เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล กับเว็บไซต์มาสิ หรือโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ กู้ เงิน กับธนาคารที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์ @masii เพื่อติตดามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆ จากสถาบันการเงินชั้นนำ

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล

เพื่อไม่ให้คุณพลาดเรื่องราวที่ดีเกี่ยวกับการเงินการลงทุน การออม และ ความเชื่อเสริมการเงิน เข้ามาที่ มาสิบล็อก เพราะ มาสิ อัพเดทข่าวและเรื่องราวสาระดีๆ เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต ประกันภัยรถยนต์ ประกันโดรน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และประกันภัยแบบต่างๆ ครับ

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อส่วนบุคคล

_____________________________________________

Please become Masii Fan

Facebook: https://lnkd.in/gFFh8mh
Website: www.masii.co.th
Blog: https://masii.co.th/blog
Line: @masii
Tel: 02 710 3100
Youtube: https://lnkd.in/gbQf9eh
Instagram: https://lnkd.in/ga4j5ri
Twitter: twitter.com/MasiiGroup
#บัตรเครดิต #สมัครบัตรเครดิตออนไลน์
#ทำบัตรเครดิต #บัตรเครดิตใบแรก
#สินเชื่อส่วนบุคคล #บัตรกดเงินสด #เงินด่วนทันใจ
#สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ #กู้เงิน #เงินสด #เงินก้อน
#เงินด่วน #เงินกู้ทันใจ#masii #มาสิ #ครบง่ายสะดวก
#เพื่อความสุขในชีวิตที่ดีกว่า #ครบง่ายสะดวกเพื่อความสุขในชีวิตที่ดีกว่า
#SimplifiedComparison

banner-blog-masii PL