เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต พ.ร.บ.คุ้มครองอย่างไร

เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต พ.ร.บ.คุ้มครองอย่างไร
เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต พ.ร.บ.คุ้มครองอย่างไร
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

หากพูดถึง อุบัติเหตุทางรถยนต์ ไม่ว่าใครก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเล็กหรือใหญ่ก็ตาม เพราะเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นทีไร ย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งต่อร่างกายและทรัพย์สิน บางกรณีอาจรุนแรงถึงเสียชีวิต ซึ่งในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ขึ้นแบบนี้ ทาง พ.ร.บ.รถยนต์ จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยต่อความเสียที่เกิดขึ้นต่อร่างกาย แล้วในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิต พ.ร.บ.รถยนต์ จะให้ความคุ้มครองอย่างไรบ้าง เราตาม masii ไปหาคำตอบกันเลยค่ะ

เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต พ.ร.บ.คุ้มครองอย่างไร

เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต พ.ร.บ.คุ้มครองอย่างไร

พ.ร.บ.รถยนต์ จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งรวมทั้ง ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก หรือคู่กรณี ที่ได้รับการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย โดยแบ่งเป็น ค่าเสียหายเบื้องต้น ที่ผู้ประสบภัยสามารถเบิกค่าเสียหายได้เลย โดยที่ยังไม่ต้องพิสูจน์ความผิด และเมื่อพิสูจน์ได้ว่าเราเป็นฝ่ายถูก ก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพิ่มอีก

ค่าเสียหายเบื้องต้น

ผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บ สามารถเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นได้เลยโดยที่ยังไม่ต้องพิสูจน์ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด โดยทางบริษัทประกันจะเป็นผู้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้ภายใน 7 วัน เป็นจำนวนเงินดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาล (จ่ายตามจริง) กรณีบาดเจ็บ สามารถเบิกได้สูงสุดคนละ 30,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร (พิการ) สามารถเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นได้ 35,000 บาท
 • ในกรณีที่ได้รับความเสียหายทั้ง 2 กรณี จะได้รับเงินชดเชยรวมกันไม่เกิน 65,000 บาท

เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต พ.ร.บ.คุ้มครองอย่างไร

ค่าสินไหมทดแทน

แต่หากภายหลังมีการพิสูจน์หลักฐานและหาตัวผู้กระทำผิดแล้ว พบว่าคุณเป็นฝ่ายถูกตามกฎหมาย ก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม ดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาล (จ่ายตามจริง) กรณีบาดเจ็บ สามารถเบิกได้สูงสุดคนละ 80,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จะได้รับเงินชดเชยคนละ 500,000 บาท
 • กรณีทุพพลภาพถาวร ได้รับเงินชดเชย 300,000 บาท
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ 2 ส่วนขึ้นไป ได้รับเงินชดเชย 500,000 บาท
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน ได้รับเงินชดเชย 250,000 บาท
 • กรณีสูญเสียนิ้ว ตั้งแต่นิ้วเดียวขึ้นไป ได้รับเงินชดเชย 200,000 บาท
 • ค่าชดเชยกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) 200 บาทต่อวัน (ไม่เกิน 20 วัน)

*หมายเหตุ* คู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิด จะสามารถเบิกได้เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต พ.ร.บ.คุ้มครองอย่างไร

เอกสาร เบิก พ.ร.บ. รถยนต์ ในกรณีที่เสียชีวิต

ในกรณีที่มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นในอุบัติเหตุทางรถยนต์ ให้ทายาทโดยชอบธรรมของผู้เสียชีวิต เป็นผู้ดำเนินเรื่องเบิกประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ ภายใน 180 วัน โดยยื่นเรื่องผ่านทางโรงพยาบาล หรือยื่นเรื่องผ่านบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (โทร. 1791) ซึ่งต้องใช้เอกสารเบิกพ.ร.บ. ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบอุบัติเหตุ (ผู้เสียชีวิต)
 2. ใบมรณบัตร
 3. สำเนาบัตรประชาชนของทายาทโดยชอบธรรม
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของทายาทโดยชอบธรรม
 5. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้ประสบจากรถ และเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์

สำหรับการจ่ายเงินชดเชยหรือค่าความเสียหาย ทางบริษัทประกันจะจ่ายเงินให้กับทายาทโดยชอบธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น หรือหากจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำแทนก็ย่อมทำได้ เพียงแต่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจและเอกสารแนบอย่างถูกต้อง

เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต พ.ร.บ.คุ้มครองอย่างไร

จะเห็นว่า พ.ร.บ.รถยนต์ นั้นให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถเป็นเงินชดเชยความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อชีวิตหรือร่างกาย อย่างไรแล้วควรหมั่นเช็กอายุ พ.ร.บ. รถยนต์ ว่าใกล้หมดอายุหรือยัง หากใกล้แล้วก็สามารถต่ออายุ พ.ร.บ. ล่วงหน้าได้ 3 เดือนค่ะ

 สนใจซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์

regis-but
สนใจสมัคร

และสำหรับใครที่สนใจอยากซื้อ พ.รบ. รถยนต์ หรือ ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อซื้อพ.ร.บ. กับทางมาสิได้ง่ายๆ หรือหากใครอยากทำประกันรถยนต์เพิ่มเติม ก็สามารถโทรติดต่อกับทีมงานได้เลยที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.รถยนต์ ประกันรถยนต์ ประกันมอเตอร์ไซค์ ประกันบิ๊กไบค์ ประกันการเดินทาง ประกันภัยโดรน หรือประกันภัยร้านกาแฟได้เลยค่ะ  car insurance banner