ประกันมะเร็ง สินมั่นคง ตรวจเจอมะเร็งครั้งแรก จ่ายเงินก้อนทันที

ประกันมะเร็ง สินมั่นคง ตรวจเจอมะเร็งครั้งแรก จ่ายเงินก้อนทันที
ประกันมะเร็ง สินมั่นคง ตรวจเจอมะเร็งครั้งแรก จ่ายเงินก้อนทันที
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ประกันมะเร็ง สินมั่นคง ทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงิน โดยคุณไม่ต้องควักเงินออมออกมาใช้จ่าย ในยามเจ็บป่วยและจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากโรคมะเร็ง โรคร้ายแรงที่เป็นสาเหตุเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย ซึ่งประกันภัยโรคมะเร็ง สินมั่นคง จะมีความน่าสนใจอย่างบ้าง Masii มีข้อมูลดี ๆ มาฝากค่ะ

ประกันมะเร็ง สินมั่นคง ตรวจเจอมะเร็งครั้งแรก จ่ายเงินก้อนทันที

ทำไมต้องทำประกันมะเร็ง สินมั่นคง 

ประกันภัยโรคมะเร็ง สินมั่นคง มีมากถึง 10 แผนประกัน สามารถเลือกสมัครได้ตามต้องการและงบประมาณที่คุณกำหนด โดยให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ ซึ่งแต่ละแผนประกันก็จะให้วงเงินความคุ้มครองแตกต่างกันออกไป และในกรณีที่ตรวจพบโรคมะเร็งครั้งแรก ทางบริษัทสินมั่นคงประกันภัย จ่ายเป็นเงินก้อน (เต็มทุนประกัน) ทันที ตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่แผนประกันที่เลือกสมัคร) เพื่อเงินชดเชยรายได้ในขณะเจ็บป่วยหรือพักฟื้น และเงินทุนสำรองสำหรับครอบครัวในกรณีที่เสียชีวิต
ประกันมะเร็ง สินมั่นคง ตรวจเจอมะเร็งครั้งแรก จ่ายเงินก้อนทันที

เงื่อนไขการทำประกันมะเร็ง สินมั่นคง  

1.ผู้เอาประกันภัยมีอายุตั้งแต่ 1 – 59 ปีบริบูรณ์ (ต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึง 64 ปีบริบูรณ์) มีประวัติสุขภาพดี และไม่เคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนการเอาประกันภัย

2.ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

3.เบี้ยประกันภัยปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ

4.ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อแผนประกันภัยข้างต้นนี้ได้ โดยที่จำนวนเงินเอาประกันภัยโรคมะเร็งรวมแล้วจะต้องไม่เกิน 1,0000,000 บาทต่อคน

5.การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็ง หรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

ประกันมะเร็ง สินมั่นคง ตรวจเจอมะเร็งครั้งแรก จ่ายเงินก้อนทันที

สนใจสมัครประกันมะเร็ง 

regis-but
สนใจสมัคร

โรคมะเร็ง ภัยร้ายที่อยู่ใกล้ตัวและมีความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัย ทุกเพศ ดังนั้นการทำประกันมะเร็ง จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยเพิ่มความอุ่นใจ ว่าคุณจะได้รับการดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาล เมื่อต้องเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งอย่างแน่นอน โดยที่สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้างไม่ต้องเดือนร้อน หรือ แบกรับภาระทางเงิน

สนใจทำประกันโรคมะเร็ง คลิกที่นี่ หรือเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยโรคมะเร็ง ของบริษัทประกันชั้นนำ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 710 3100 และ LINE @masii