คนท้องขึ้นเครื่องบิน ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

คนท้องขึ้นเครื่องบิน ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
คนท้องขึ้นเครื่องบิน ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

คนท้องขึ้นเครื่องบิน ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง? สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์มีความจำเป็นต้องเดินทางด้วยเครื่องบิน แต่ยังกังวลเกี่ยวกับการเดินทาง Masii แนะนำเทคนิคเตรียมความพร้อมในการเดินทางด้วยขึ้นเครื่องบิน และเงื่อนไขสำคัญในการเดินทางของผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ของแต่ละสายการบิน เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

คนท้องขึ้นเครื่องบิน ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

  1. แต่งกายสบาย ๆ เพื่อความคล่องตัว อีกทั้งยังเป็นช่วยให้พนักงานของสายการบิน คนผู้โดยสารคนอื่น ๆ ทราบและเพิ่มความระมัดระวัง
  2. ควรแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์แก่พนักงานของสายการบิน ตั้งแต่เคาน์เตอร์เช็กอิน ไปจนถึงบนเครื่องบิน
  3. ในกรณีมียาประจำตัว ควรนำติดตัวขึ้นเครื่องไปด้วย
  4. หลีกเลี่ยงการเดินทางคนเดียว เพราะในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้มีคนช่วยเหลือ
  5. ควรเตรียมหมอนเล็ก ๆ สำหรับใช้บังหน้าท้องเมื่อมีต้องคาดเข็มขัด รวมถึงหมอนหนุนเพื่อเพิ่มสบายระหว่างเดินทาง
  6. ระหว่างอยู่บนเครื่องบินหากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อพนักงานของสายบินได้
  7. ควรตรวจสอบเงื่อนไขการเดินทางของผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ในสายการบินที่ใช้บริการ

คนท้องขึ้นเครื่องบิน ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง_5.jpg

เงื่อนไขการเดินทางของผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ ของแต่ละสายการบิน 

AirAsia

อายุครรภ์ไม่ถึง 27 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์)

ผู้โดยสารต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน แอร์เอเชีย / แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เมื่อทำการเช็คอิน เพื่อแสดงความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใด ๆ ต่อสายการบินแอร์ เอเชีย / แอร์เอเชีย เอ็กซ์

อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์)

ผู้โดยสารต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ระบุอายุครรภ์ และรับรองว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางได้ ซึ่งใบรับรองแพทย์จะต้องมีอายุไม่เกิน 30 นับจากวันออกเดินทางเข้า หรือออกประเทศตามกำหนดการเดินทาง และผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบินแอร์เอเชีย / แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เมื่อทำการเช็คอิน เพื่อแสดงความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆต่อสายการบินแอร์เอเชีย / แอร์เอเชีย เอ็กซ์

อายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป

สายการบินปฏิเสธการให้บริการ

คนท้องขึ้นเครื่องบิน ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง_airasia.jpg

นกแอร์ 

อายุครรภ์ต่ำกว่า 28 สัปดาห์

สายการบินอนุญาตให้เดินทางได้โดยไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์

ครรภ์เดี่ยว หรือ แฝด อายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ ถึง 36 สัปดาห์

อนุญาตให้เดินทางได้ แต่ต้องแสดงใบรับรองแพทย์โดยระบุอายุครรภ์ระหว่าง 28 สัปดาห์ ถึง 36 สัปดาห์ และลงวันที่ไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่ออกเอกสาร และมีข้อความระบุว่าสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้

ครรภ์เดี่ยว อายุครรภ์มากกว่า 36 สัปดาห์ และ ครรภ์แฝด อายุครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์

สายการบินนกแอร์ ปฏิเสธการให้บริการ

คนท้องขึ้นเครื่องบิน ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง_นกแอร์.jpg

Thai Lion Air 

อายุครรภ์ไม่ถึง 28 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์)

ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ แต่ให้ผู้โดยสารลงนามในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เพื่อแสดงความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆต่อสายการบิน

อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 สัปดาห์ ถึง 35 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์)

ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ โดยยืนยันจำนวนสัปดาห์ที่ตั้งครรภ์ และระบุว่าสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ และเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้องจะต้องกำกับวันที่ไม่เกิน 7 วัน จากกำหนดการเดินทาง และผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน

อายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป

สายการบินขอสงวนสิทธิในปฏิเสธการให้บริการ

คนท้องขึ้นเครื่องบิน ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง_2.jpg

Bangkok Airways 

ภายในระยะเวลา 28 สัปดาห์

ไม่มีต้องมีเอกสารแจ้งการตั้งครรภ์และใบรับรองแพทย์

เริ่มต้นสัปดาห์ที่ 29 จนถึงปลายสัปดาห์ที่ 32

ต้องมีเอกสารแจ้งการตั้งครรภ์ แต่ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

เริ่มต้นสัปดาห์ที่ 33 หรือมากกว่า

ต้องมีเอกสารแจ้งการตั้งครรภ์และใบรับรองแพทย์ที่มีอายุ 3 สัปดาห์นับจากวันออกเอกสาร และทางสายการบินไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารตั้งครรภ์เดินทางในช่วงเวลา 4 สัปดาห์สุดท้ายก่อนถึงกำหนดคลอด เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

คนท้องขึ้นเครื่องบิน ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง_Bangkok Airways.jpg

การบินไทย 

อายุครรภ์ไม่เกิน 27 สัปดาห์

เดินทางได้โดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

อายุครรภ์ 28-34 สัปดาห์

ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่อนุมัติการเดินทางและระบุวันคลอด โดยใบรับรองแพทย์ต้องมีอายุไม่เกิน 7 วันก่อนเดินทาง

อายุครรภ์ 34-36 สัปดาห์

หากระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 4 ชั่วโมง สามารถเดินทางได้ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ต้องมีอายุไม่เกิน 7 วันก่อนเดินทาง แต่หากระยะเวลาเดินทางเกิน 4 ชั่วโมง ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เดินทาง

อายุครรภ์ 36 สัปดาห์

สายการบินไม่อนุญาตให้เดินทาง

คนท้องขึ้นเครื่องบิน ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
ภาพจาก ​: Facebook Thai Airways

สนใจสมัครประกันเดินทาง

regis-but
สนใจสมัคร

เดินทางท่องเที่ยว หรือทำงาน เลือกเพิ่มความคุ้มครองด้วยการทำประกันเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นกรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุ เที่ยวบินล่าช้า หรือสายการบินยกเลิก กระเป๋าเดินทางเสียหายหรือสูญหาย ซึ่งเงื่อนไขความคุ้มครองเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ของแต่ละแผนประกัน ส่วนคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ แนะนำนควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองการตั้งครรภ์

เปรียบเทียบประกันเดินทางในราคาที่ถูกใจ หรือ ซื้อประกันเดินทางออนไลน์ ด้วยตัวเองผ่านทาง Masii เพียง คลิกที่นี่ หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 710 3100 รวมถึงแอด LINE @masii มาได้เลย

travel banner