เผยขั้นตอนง่ายๆ ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

เผยขั้นตอนง่ายๆ  ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
เผยขั้นตอนง่ายๆ  ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

เผยขั้นตอนง่ายๆ  ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (โควิด-19) ส่วนจะมีวิธีลงทะเบียนอย่างไร และมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง จะได้เงินคืนกันเท่าไร ตาม masii ไปดูกันเลยค่ะ

เผยขั้นตอนง่ายๆ  ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

เผยขั้นตอนง่ายๆ  ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ทำให้รัฐบาลได้มีมาตรการต่างๆที่ช่วยเหลือประชาชน อย่างเช่น การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า หรือที่หลายคนเรียกว่า ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกบ้านต้องจ่ายครั้งแรกในการยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ซึ่งปกติแล้วเราจะได้รับเงินประกันคืนก็ต่อเมื่อไปขอยกเลิกการใช้ไฟฟ้าเท่านั้น แต่ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ช่วยลดภาระของประชาชนในช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาด เราจึงได้เงินประกันส่วนนี้คืนมาโดยที่ยังไม่ต้องยกเลิกการใช้ไฟฟ้านั่นเอง โดยประชาชนสามารถขอรับเงินค่าประกันคืนได้ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 300-6,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้งานตามบ้านพักอาศัย โดยมีช่องทางการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

วิธีลงทะเบียนของการไฟฟ้านครหลวง สำหรับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี

ช่องทางการลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

เผยขั้นตอนง่ายๆ ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
Cr. เฟซบุ๊ก การไฟฟ้านครหลวง MEA
 1. ลงทะเบียนผ่านออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม เป็นต้นไป ผ่านทาง
 1. ลงทะเบียนทางโทรศัพท์ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม-29 พฤษภาคม 2563

หากใครที่ไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถลงทะเบียนผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 02 256 3333 จำนวน 50 คู่สาย ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม-29 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. ในวันทำการ

 1. ลงทะเบียน ณ ที่ทำการของการไฟฟ้านครหลวง 18 เขต ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับการลงทะเบียนขอรับเงินประกันคืน ณ ที่ทำการไฟฟ้า สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 07.30-15.30 น. ในวันทำการ โดยจะเป็นการลงทะเบียนเฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้

– วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด
– ผู้ขอคืนเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้าประเภทเงินสดที่ติดปัญหา เช่น การโอนสิทธิ์ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เสียชีวิต ฯลฯ

เผยขั้นตอนง่ายๆ  ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน

 • ชื่อ-นามสกุล ของผู้วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้า
 • หมายเลขบัตรประชาชนของผู้วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้า
 • หมายเลขบัญชีแสดงสัญญา หรือ หมายเลข CA จำนวน 9 หลัก ซึ่งระบุอยู่ในใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือใบเสร็จรับเงิน หรือหากไม่มีใบแจ้งค่าไฟฟ้า สามารถค้นหาได้ในแอปพลิเคชั่น MEA Smart Life

ลงทะเบียนกับ กฟน. จะได้รับเงินประกันค่าไฟฟ้าคืนอย่างไร

เผยขั้นตอนง่ายๆ  ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
Cr. เฟซบุ๊ก การไฟฟ้านครหลวง MEA

หลังจากที่ได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางการไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการคืนเงินประกันให้ผ่าน 3 ช่องทาง ขึ้นอยู่กับการเลือกตอนลงทะเบียนนั่นเอง

 1. คืนเงินผ่านพร้อมเพย์

สำหรับการรับเงินประกันคืนผ่านพร้อมเพย์ จะต้องเป็นบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนของผู้วางหลักประกันเท่านั้น

 1. คืนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

การคืนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ปัจจุบันมีธนาคารที่เข้าร่วม 3 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย และจะต้องระบุบัญชีธนาคารของผู้วางหลักประกันเท่านั้น ไม่สามารถใช้บัญชีเงินฝากของผู้อื่นได้

 1. คืนเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

สำหรับช่องทางนี้ ผู้วางหลักประกันสามารถนำบัตรประชาชนไปยื่นรับเงินสดจากเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้เลย เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น แต่จำนวนเงินที่จะได้รับคืนนั้นต้องไม่เกิน 50,000 บาท

cfc-insert-banner-900x200


วิธีลงทะเบียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้อยู่อาศัยในต่างจังหวัด

ช่องทางการลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

เผยขั้นตอนง่ายๆ  ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
Cr. เฟซบุ๊ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
 1. ลงทะเบียนผ่านออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ผ่านทาง
 1. ลงทะเบียน ณ ที่ทำการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำหรับการลงทะเบียนขอรับเงินประกันคืน ณ ที่ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถติดต่อได้เฉพาะกรณีต่อไปนี้

– วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด
– ผู้ขอคืนเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้าประเภทเงินสดที่ติดปัญหา เช่น การโอนสิทธิ์ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เสียชีวิต ฯลฯ

เผยขั้นตอนง่ายๆ ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน

 • ชื่อ-นามสกุล ของผู้วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้า
 • หมายเลขบัตรประชาชนของผู้วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้า
 • หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน 12 หลัก ที่ระบุอยู่ในใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือใบเสร็จรับเงิน

ลงทะเบียนกับ กฟภ. จะได้รับเงินประกันค่าไฟฟ้าคืนอย่างไร

เผยขั้นตอนง่ายๆ  ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
Cr. เฟซบุ๊ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

หลังจากที่ได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการคืนเงินประกันให้ผ่าน 4 ช่องทาง ขึ้นอยู่กับการเลือกตอนลงทะเบียนนั่นเอง

 1. คืนเงินผ่านพร้อมเพย์

สำหรับการรับเงินประกันคืนผ่านพร้อมเพย์ จะต้องเป็นบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนของผู้วางหลักประกันเท่านั้น

 1. คืนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

การคืนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ปัจจุบันมีธนาคารที่เข้าร่วม 5 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย และธนาคารอิสลาม และจะต้องระบุบัญชีธนาคารของผู้วางหลักประกันเท่านั้น ไม่สามารถใช้บัญชีเงินฝากของผู้อื่นได้

 1. คืนเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

สำหรับช่องทางนี้ ผู้วางหลักประกันสามารถนำบัตรประชาชนไปยื่นรับเงินสดจากเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้เลย เช่นที่ เซเว่นอีเลฟเว่น

การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินประกันไฟฟ้าคืนนั้นสามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และจะไม่มีกำหนดสิ้นสุด สามารถลงทะเบียนได้ตลอดเวลา โดยจะเริ่มทำการจ่ายเงินคืนให้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

เผยขั้นตอนง่ายๆ  ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

เงื่อนไขอื่นๆ ที่ควรรู้

 1. กรณีที่ผู้วางเงินประกันเสียชีวิตแล้ว

– ทายาทโดยธรรมของผู้เสียชีวิต นำใบมรณบัตรมายื่นเป็นหลักฐาน

– แต่ในกรณีที่ผู้เสียชีวิตได้จัดตั้งผู้จัดการมรดกไว้ ให้ผู้จัดการมรดกนำคำสั่งศาลมายื่นเป็นหลักฐาน

 1. กรณีซื้อบ้านต่อจากผู้วางเงินประกัน

– ผู้ที่ซื้อบ้านมือสองต่อๆ มา และไม่ได้เป็นผู้วางเงินประกันการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่แรก จะไม่สามารถลงทะเบียนขอคืนเงินค่าประกันไฟฟ้าได้

– แต่หากผู้วางเงินประกันได้ทำเรื่องโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนชื่อเจ้าของมิเตอร์ให้แก่ผู้ซื้อบ้านแล้ว ผู้ซื้อบ้านก็สามารถลงทะเบียนขอคืนเงินได้

– แต่ถ้าผู้วางประกันยังไม่ได้โอนมิเตอร์ไฟฟ้าให้แก่ผู้ซื้อบ้าน ตัวผู้วางประกันเองยังสามารถขอรับเงินประกันคืนได้

เผยขั้นตอนง่ายๆ  ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

และนี่ก็คือขั้นตอนง่ายๆ ในการลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าสำหรับทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ สมุทรปราการ นนทบุรีและต่างจังหวัด หากใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในกรณีต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ การไฟฟ้านครหลวง โทร. 1130 หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 1129

สนใจสมัครประกันสุขภาพ

regis-but
สนใจสมัคร

ในช่วงที่ไวรัสโควิดกำลังระบาดแบบนี้ หากใครต้องการทำประกันสุขภาพ หรือประกันไวรัสโคโรนา สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครประกันโคโรนากับเว็บไซต์มาสิได้ง่ายๆ หรือโทร.มาสอบถามรายละเอียดที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อติดตามข่าวสารและบทความดีๆ จากทางมาสิได้เลยค่ะ