ประกันมะเร็ง MSIG คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ เบี้ยเริ่มต้น 625 บาท

ประกันมะเร็ง MSIG คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ เบี้ยเริ่มต้น 625 บาท
ประกันมะเร็ง MSIG คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ เบี้ยเริ่มต้น 625 บาท
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ประกันมะเร็ง ​MSIG หรือ Cancer Fix อีกหนึ่งประกันที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับคนที่มีประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตอยู่แล้ว รวมถึงกลุ่มคนวัยทำงาน ที่ต้องการซื้อความคุ้มครองโรคมะเร็งเพิ่มเติม นอกเหนือจากประกันสังคม หรือ ประกันกลุ่มที่เป็นสวัสดิการของบริษัท ซึ่งประกันมะเร็งของ MSIG จะให้ความคุ้มครองและมีเงื่อนไขอะไรบ้าง Masii มีข้อมูลมาฝาก

ประกันมะเร็ง MSIG คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ เบี้ยเริ่มต้น 625 บาท

ความคุ้มครองประกันมะเร็ง MSIG 

1.ประกันภัยโรคมะเร็ง Simple Fix ราคาเริ่มต้น 625 บาทต่อปี 

แผน Simple Fix ให้ความคุ้มครองการตรวจพบเป็นมะเร็งครั้งแรกสูงสุด 500,000 บาท และโรคมะเร็งผิวหนัง 100,000 บาท โดยมีให้เลือกสมัคร 5 แผนประกันในราคาเริ่มต้น 625 บาทต่อปี ซึ่งเบี้ยประกันสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของสรรพากรกำหนด

2.ประกันภัยโรคมะเร็ง Full Fix ราคาเริ่มต้น 800 บาทต่อปี 

มีความคุ้มครองเพิ่มเติมจากแผน Simple Fix คือ ชดเชยการทำเคมีบำบัด และ/หรือรังสีรักษา สูงสุดต่อครั้งไม่เกิน 10,000 บาท และสูงสุดต่อปีไม่เกิน 50,000 บาท รวมถึงชดเชยการตรวจวินิจฉัยซ้ำสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท โดยมีให้เลือกสมัครถึง 5 แผนประกันในราคาเริ่มต้น 800 บาทต่อปี ซึ่งเบี้ยประกันสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของสรรพากรกำหนด

ประกันมะเร็ง MSIG คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ เบี้ยเริ่มต้น 625 บาท.jpg

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1.ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 1 – 54 ปีบริบูรณ์ และต่ออายุได้ถึง 64 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย

2.เบี้ยประกันภัยคงที่ตามอายุแรกเข้า

3.คุ้มครองโรคมะเร็งที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก

4.ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้ที่มีประวัติสุขภาพดี ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่เคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนการเอาประกันภัย

5.ต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

6.สามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ Cancer Fix นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน

7.หากมีกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งอื่นๆ กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อยู่ก่อนแล้ว และต้องการซื้อแผน Cancer Fix เพิ่มเติม ทุนประกันภัยของแผนนี้เมื่อรวมกับแผนเดิมที่มีอยู่แล้ว ต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท

8.หากเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยโรคมะเร็งเต็มตามจำนวนแล้ว จะไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโรคมะเร็งผิวหนังได้อีก

ประกันมะเร็ง MSIG คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ เบี้ยเริ่มต้น 625 บาท.jpg

ความคุ้มครองที่ยกเว้น 

1.โรคมะเร็งในผู้ได้รับความคุ้มครองที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคเอดส์ (AIDS) หรือติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือมีผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV

2.ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคมะเร็งก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมีผลบังคับ ไม่ว่าจะได้รับการรักษาให้หายแล้วก็ตาม

3.การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

ประกันมะเร็ง MSIG คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ เบี้ยเริ่มต้น 625 บาท.jpg

สนใจสมัครประกันโรคมะเร็ง

regis-but
สนใจสมัคร

ใครที่ต้องการสมัครประกันมะเร็ง ​MSIG รวมถึงประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองแบบอื่น ๆ เช่น ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี ประกันไข้เลือดออก ประกันโรคร้ายแรง ประกันสุขภาพเด็ก ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น สามารถสมัครออนไลน์ผ่านมาสิได้เลย เพียงแค่ คลิกที่นี่ หรือโทร 02 710 3100  รวมถึงทัก LINE @masii มาปรึกษากับพนักงานของเราได้เลย

banner-personal-loan