ประกันโควิด-19 ของ ทูนประกันภัย สำหรับชาวต่างชาติ

ประกันโควิด-19 ของ ทูนประกันภัย ประกันสุขภาพ สำหรับชาวต่างชาติ เดินทางเข้าไทย 
ประกันโควิด-19 ของ ทูนประกันภัย สำหรับชาวต่างชาติ
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ประกันโควิด-19 ของ ทูนประกันภัย อีกหนึ่งประกันสุขภาพที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย และต้องใช้กรมธรรม์ประกันภัยที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 USD เป็นเอกสารสำคัญประกอบการเดินทางเข้าไทย

ประกันโควิด-19 ของ ทูนประกันภัย ประกันสุขภาพ สำหรับชาวต่างชาติ เดินทางเข้าไทย 

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากโควิด-19 วงเงิน 3,500,000 บาท 

หน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องทำ ประกันเดินทาง หรือ ประกันสุขภาพ ให้กับผู้บริหารหรือพนักงานชาวต่างชาติเพื่อเดินทางกลับเข้าทำงานที่ไทย สามารถเลือกสมัครประกันโควิด-19 ของ ทูนประกันภัย เพื่อเป็นเอกสารสำคัญประกอบการเดินทาง ซึ่งเป็นแผนประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) และการรักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ในวงเงินสูงถึง 3,500,000 บาท โดยจ่ายเบี้ยประกันรายปี 15,000 บาท

ประกันโควิด-19 ของ ทูนประกันภัย สำหรับชาวต่างชาติ.jpg เงื่อนไขสำคัญสำหรับทำประกันโควิด-19 ของ Tune 

  1. ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุ1-75 ปี
  2. สามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ
  3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการก่อนวันที่ขอเอาประกันภัย
  4. ประกันภัยไม่คุ้มครองค่ารักษาที่มีสภาพเป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
  5. มีระยะเวลารอคอย 14 วัน
  6. ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยที่เดินทางไปยัง หรือ เดินทางผ่าน หรือเดินทางจังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
  7. บริษัทฯ จะพิจารณารับประกันเป็นรายๆไป

ประกันโควิด-19 ของ ทูนประกันภัย สำหรับชาวต่างชาติ.jpg

สนใจสมัครประกันสุขภาพ

regis-but
สนใจสมัคร

นอกจากประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย หน่วยงานหรือองค์กรใดที่ต้องการทำประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันกลุ่ม เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลแจ้งความต้องการไว้ที่เว็บไซต์มาสิ โดย คลิกที่นี่ แล้วทางทีมงานจะติดต่อกลับไป หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 710 3100 รวมถึงทัก LINE @masii  มาปรึกษากับพนักงานของเราได้เลย

travel banner