พ.ร.บ. รถยนต์คุ้มครองคู่กรณีไหม

พรบ รถยนต์คุ้มครองคู่กรณีไหม
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

เป็นที่ทราบกันดีว่า พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือ พ.ร.บ. รถยนต์ จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถยนต์ทุกคน ไม่ว่าคนนั้นจะเป็น ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือแม้แต่บุคคลภายนอก หากพวกเขาได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัย ก็ย่อมได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. รถยนต์ แต่หากการเกิดอุบัติเหตุนั้น มีคู่กรณีร่วมด้วย แล้วอย่างนี้ พ.ร.บ. รถยนต์ จะคุ้มครองคู่กรณีหรือไม่ เราไปหาคำตอบพร้อมกับมาสิเลยค่ะ

พ.ร.บ. รถยนต์คุ้มครองคู่กรณีไหม

พรบ.รถยนต์1

เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ขึ้น และมีผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ในกรณีนี้ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณี ทาง พ.ร.บ. จะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้ ซึ่งเป็นการชดเชยค่าเสียหายโดยที่ไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด เรียกว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้น ไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายผิดก็ตาม ถ้าทั้งฝ่ายเราและฝ่ายคู่กรณีต่างก็ได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิต ก็จะได้รับความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้น ภายใน 7 วัน เป็นจำนวนเงินดังนี้

  • ค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน                                         30,000 บาท/คน
  • กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร/สูญเสียอวัยวะ                        35,000 บาท/คน

(หากเกิดความเสียหายทั้ง 2 กรณีรวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาท)

โดยหลังจากที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายผิดตามกฎหมาย ฝ่ายนั้นจะได้รับจำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น โดยมีวงเงินคุ้มครองดังนี้

  • ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ ไม่เกิน                             80,000 บาท/คน
  • การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร (พิการ)                          300,000 บาท/คน
  • สูญเสียอวัยวะ (นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป)                                  200,000 บาท/คน
  • สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน                                                250,000 บาท/คน
  • สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน                                                300,000 บาท/คน
  • ชดเชยค่ารักษาตัว (ผู้ป่วยใน) วันละ 200 บาทไม่เกิน 20 วัน            4,000 บาท/คน

พรบ.รถยนต์2

ซึ่งถ้าคู่กรณีเป็นฝ่ายถูกก็จะได้รับความคุ้มครองดังกล่าวไป ส่วนฝ่ายผิดนั้นจะได้รับความคุ้มครองแค่เพียงค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้นค่ะ นอกจากนี้ความคุ้มครอง พ.ร.บ. ยังแยกออกเป็นในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือคู่กรณีไม่มี พ.ร.บ. ดังนี้

รถยนต์มี พ.ร.บ. ไปชนรถคู่กรณีที่ไม่มี พ.ร.บ. (เราเป็นฝ่ายผิด)

แม้ว่าคู่กรณีจะไม่มีพ.ร.บ. แต่เราเป็นฝ่ายผิดที่ไปชนเขาจนได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิต ในกรณีนี้ พ.ร.บ. จะให้ความคุ้มครองแก่คู่กรณีในฐานะผู้ประสบภัย โดยเขาสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เป็นค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่เกิน 30,000 บาท หรือหากเสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยไม่เกิน 35,000 บาท

รถยนต์มี พ.ร.บ. ถูกรถคู่กรณีที่ไม่มีพ.ร.บ. ชน (เราเป็นฝ่ายถูก)

แต่หากเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย ฝ่ายเราก็จะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. แม้ฝ่ายคู่กรณีไม่มีพ.ร.บ. ก็สามารถใช้สิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้ โดยต้องไปยื่นขอรับค่าสินไหมจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ แต่ภายหลังทางกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ จะไปไล่เบี้ยคืนจากเจ้าของรถที่ไม่มีพ.ร.บ. โดยบวกเงินเพิ่มอีก 20% พร้อมกับจ่ายค่าปรับที่ไม่ได้ทำพ.ร.บ. อีกไม่เกิน 10,000 บาทค่ะ

พรบ.รถยนต์ คุ้มครองคู่กรณีไหม3

จึงสรุปได้ว่าหากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ พ.ร.บ. รถยนต์ ก็ยังคุ้มครองทั้งเราและคู่กรณีอยู่ค่ะ แต่เงื่อนไขความคุ้มครองก็จะเป็นไปตามที่ได้บอกไปเบื้องต้น เช่นเดียวกับกรณีที่รถยนต์ที่ประสบภัยไม่มีพ.ร.บ. ก็ยังคงให้ความคุ้มครองในค่าเสียหายเบื้องต้นก่อน หลังจากนั้นทางกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะมาเรียกเก็บค่าเบี้ยทีหลัง โดยผู้ประสบภัยสามารถยื่นเรื่องที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ภายใน 180 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุค่ะ

สนใจสมัครประกันภัยรถยนต์

regis-but
สนใจสมัคร

ปัจจุบันมีหลายบริษัทประกันภัยที่เป็นตัวแทนในการขาย พ.ร.บ. รถยนต์ ยกตัวอย่างเช่น วิริยะประกันภัย, กรุงเทพประกันภัย, ทิพยประกันภัย และ เจพี ประกันภัย ซึ่งถ้าจะให้ดีมาสิขอแนะนำให้ทุกคนทำ พ.ร.บ. รถยนต์ เพราะนอกจากจะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ยังถือเป็นการทำประกันภัยอย่างหนึ่ง และถ้ายิ่งทำประกันภัยรถยนต์ด้วยนั้น ก็จะยิ่งเพิ่มความคุ้มครองมากขึ้นไปอีก

และหากใครสนใจอยากซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ หรือ ทำประกันรถยนต์ ประกันบิ๊กไบค์ หรือ ประกันรถมอเตอร์ไซค์ ก็สามารถติดต่อกับทางมาสิได้โดยตรงที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์ @masii เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์, ประกันรถยนต์, ประกันบิ๊กไบค์ หรือ ประกันมอเตอร์ไซค์ ได้เลยค่ะ

car insurance banner