รีไฟแนนซ์ คอนโด ดีหรือเปล่า

รีไฟแนนซ์ คอนโด ดีหรือเปล่า
รีไฟแนนซ์ คอนโด ดีหรือเปล่า
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ถ้าหากเรามีคอนโดที่ซื้อไว้แล้ว อยากจะประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะการผ่อนจ่ายคอนโดจะอยู่ในราคาที่แพงซึ่งบางที อาจจะทำให้เราเป็นภาระต่อเดือนได้ครับ ซึ่งการวางแผนการผ่อนคอนโดที่ดีจะช่วยในการลดทอนปัญหานี้และ หนึ่งในวิธีการที่จะช่วยให้ปัญหาค่าใช้จ่ายลดลง นั่นคือ การรีไฟแนนซ์คอนโดครับ

รีไฟแนนซ์ คอนโด ดีหรือเปล่า

ประหยัดค่างวด ลดค่าใช้จ่าย

เราจะลดค่าใช้จ่ายหรือประหยัดค่างวดคอนโดในแต่ละเดือนยังไงนั้นอาจจะเป็นวิธีที่ยาก เพราะในการทำสัญญาเราจะถูกfix ในแต่ละเดือนว่าเราต้องชำระค่าคอนโดเท่าไร แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิธีลดเลยเพราะหากเราโปะคอนโดดอกเบี้ยก็จะลดลง และอีกวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมนั่นก็คือ วิธีรีไฟแนนซ์ครับ การรีไฟแนนซ์คอนโดจะช่วยให้ค่างวด ค่าคอนโดของเราลดลงได้อย่างมากเลยครับ แต่การรีไฟแนนซ์คอนโดนั้นเราสามารถทำได้หลังจากสามปีขึ้นไปครับ ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เราทำกับธนาคาร และเมื่อเราทำสัญญาครบ 3-5 ปีขึ้นไปก็จะสามารถติดต่อธนาคารที่เราทำธุรกรรมนั้นอยู่ เพื่อติดต่อรีไฟแนนซ์คอนโดของเรา ซึ่งในการรีไฟแนนซ์คร้งนี้เราจะได้รับดอกเบี้ยคอนโดใหม่ รายจ่ายของเราจะลดลง และทำให้เรามีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นครับ

จัดคอนโดให้ดูกว้าง

 

เอกสารสำหรับการรีไฟแนนซ์คอนโด

ในการรีไฟแนนซ์คอนโดหรือแม้แต่รีไฟแนนซ์บ้าน หากเราอยากให้ทางธนาคารดำเนินการเร็ว เราควรเตรียมเอกสารให้พร้อมครับ ซึ่งหลักเอกสารสำหรับการรีไฟแนนซ์นั้นมีดังต่อไปนี้

เอกสารรีไฟแนนซ์บ้านและคอนโด

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรส
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน (โฉนดที่ดินและบ้าน / อาคารชุด)
 • สำเนาสัญญาเงินกู้ และใบเสร็จชำระค่างวดของสถาบันการเงินเดิมเดือนล่าสุด
 • พนักงานประจำ
 • สลิปเงินเดือนล่าสุดไม่เกิน 2 เดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • เอกสารอื่น (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสารการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น
 • อาชีพอิสระ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ (50ทวิ) เอกสารการชำระภาษีอื่น ๆ ย้อนหลัง 12 เดือน
 • สำเนาเดินบัญชีธนาคารไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด หรือเอกสารอื่นที่แสดงที่มาของรายได้ (ถ้ามี)

รีไฟแนนซ์บ้านและคอนโด

button-orange
สนใจสมัคร

อย่างที่ทราบกันดีครับ ว่าการรีไฟแนนซ์นั้น ไม่ว่าจะเป็นการรีไฟแนนซ์บ้าน หรืิอรีไฟแนนซ์คอนโด หากเราต้องการให้ทำสำเร็จอย่างรวดเร็ว เราต้องเตรียมเอกสารให้ครบ เพราะการรีไฟแนนซ์์จะช่วยให้ภาระของเราลดลงนั่นเองครับ หากสนใจรีไฟแนนซ์บ้านหรือคอนโด สามารถ คลิกที่นี่ และหากสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Line @ : @masii ครับ

banner-personal-loan