ลงทุน กองทุนรวม ขั้นตอนง่ายกว่าที่คิด!!!

ลงทุน กองทุนรวม ขั้นตอนง่ายกว่าที่คิด!!!
ลงทุน กองทุนรวม ขั้นตอนง่ายกว่าที่คิด!!!
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

สถานการณ์ปัจจุบันในตลาดทุนจะยังคงผันผวนต่อเนื่องโดยหาจุดสิ้นสุดไม่ได้ แต่ก็ยังมีนักลงทุนหน้าใหม่ป้ายแดงเข้ามาอย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นกัน เห็นได้จากตัวเลขการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ที่โตสวนกระแสตลาด จึงทำให้เห็นได้ว่าตลาดทุนนั้นยังเป็นแหล่งลงทุนที่ดึงดูดและน่าสนใจอยู่ไม่น้อย แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ผันผวนหรือย่ำแย่เพียงใดก็ตาม

อย่างไรก็ดีการเริ่มลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ในโลกการลงทุน ซึ่งมีสินทรัพย์หลากหลายให้เลือกลงทุนนั้น บางครั้งก็ไม่ได้ง่ายเสมอไป เครื่องมืออย่าง กองทุนรวม จึงก้าวเข้ามาเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ให้โลกการลงทุนของคุณง่ายขึ้น ดังนั้น Masii มีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับการเริ่มต้นลงทุนกองทุนรวมจากทีมงาน Wealthy Thai ฝากกัน

ขั้นตอนง่ายๆ …ก่อนเริ่มขยับสู่การใช้ กองทุนรวม

สำหรับการเริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวมนั้น อย่างแรกที่ควรทำ คือ เราควรศึกษาหาข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและกองทุนประเภทต่างๆ ที่สนใจ เพราะในปัจจุบันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่ให้บริการด้านการจัดการกองทุนรวมกว่า 20 แห่ง แต่ละแห่งก็มีจุดเด่นแตกต่างกันออกไป จึงถือเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างสำคัญมาก

โดยสิ่งที่ควรพิจารณาอย่างแรก คือ การบริการที่เสนอให้ เช่น มีกองทุนรวมรูปแบบที่ตรงกับความต้องการหรือไม่ มีการซื้อ-ขายได้หลายช่องทางหรือไม่ มีบริการให้คำปรึกษา มีการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน เป็นต้น
ลงทุน กองทุนรวม ขั้นตอนง่ายกว่าที่คิด!!!_2

ถัดมาเป็นเรื่องของ ความสะดวกสบายในเรื่องการติดต่อซื้อ-ขาย การเข้าถึงข้อมูลการติดต่อซื้อ-ขาย เพราะด้วยความผันผวนของตลาดในปัจจุบันและอนาคต ความสะดวกสบายก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้การปรับพอร์ตลงทุนให้เท่าทันสถานการณ์เป็นไปอย่างคล่องตัว

นอกจากนี้ยังต้องดูถึง ความรู้ความสามารถของผู้ติดต่อผู้ลงทุนของ บลจ. ในการให้คำแนะนำการลงทุน อย่างที่รู้กันว่าเรื่องบางเรื่องเราไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัวคนเดียว รวมถึงเรื่องของการลงทุนด้วยดังนั้น การที่บลจ.มีผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาและแนะนำการลงทุน จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่วยนักลงทุนป้ายแดงได้เป็นอย่างมาก

ลงทุน กองทุนรวม ขั้นตอนง่ายกว่าที่คิด!!!

สุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดในการลงทุนหรือเป้าหมายการลงทุน คงไม่พ้น ผลตอบแทน ที่ได้รับ จึงทำให้จำเป็นอย่างมากที่เราควรจะต้องดู ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนรวมเป็นอย่างไร ซึ่งสามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่มีนโยบายเดียวกัน ซึ่งจัดตั้งกองทุนในเวลาใกล้เคียงกันของหลายๆ บลจ. ด้วย เพื่อการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและให้สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ลงทุน

ลงทุน กองทุนรวม ขั้นตอนง่ายกว่าที่คิด!!!

ศึกษาข้อมูลกองทุน…ก่อนลงทุนทุกครั้ง 

หลังจากทำการศึกษาข้อมูลของ บลจ.และกองทุนเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนรวมจาก หนังสือชี้ชวน ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน โดยพิจารณานโยบายการลงทุน นั้นตรงกับเป้าหมายการลงทุนหรือไม่ มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการลงทุน (Asset Under Management หรือ AUM) มีขนาดเท่าไร มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายมากน้อยเท่าใด และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลหรือไม่ เป็นต้น

อีกเรื่องที่ต้องพิจารณาเมื่อจะลงทุนในกองทุนรวมก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายนั่นเอง โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1.ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง เช่น ค่าธรรมเนียมการขาย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน เป็นต้น ซึ่งแต่ละกองทุนจะเรียกเก็บไม่เท่ากันข้อมูลค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะระบุเอาไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือใน Fund Fact Sheet ของแต่ละกองทุน

2.ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ค่าตรวจสอบบัญชีซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนรวมในอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยหักจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเป็นรายวัน

ลงทุน กองทุนรวม ขั้นตอนง่ายกว่าที่คิด!!! สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะมากน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของกองทุนรวม หากเป็นกองทุนที่บริหารไม่ยุ่งยากจะเก็บค่าใช้จ่ายน้อย ในขณะที่กองทุนรวมที่บริหารยุ่งยาก อาทิกองทุนรวมหุ้นจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สูง ซึ่งนักลงทุนสามารถดูค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้จาก Fund Fact Sheet ได้เช่นกัน

ในส่วน การเปิดบัญชี ทำได้ค่อนข้างง่ายและไม่ยุ่งยากนัก แต่จะต้องเตรียมเอกสารให้ครบเสียก่อน ซึ่งจะมีบัตรประชาชนและสำเนาสมุดบัญชีที่ต้องการตัดบัญชี สำหรับสถานที่รับเปิดบัญชีลงทุนกองทุนรวมนั้น จะประกอบไปด้วยธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) บริษัทหลักทรัพย์(บล.) และบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.) ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวไกลการเปิดบัญชีกองทุนรวมของบลจ.บางแห่ง สามารถทำผ่านออนไลน์ได้แล้ว เพิ่มความสะดวกขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียว

ลงทุน กองทุนรวม ขั้นตอนง่ายกว่าที่คิด!!!

สนใจสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล

regis-but
สนใจสมัคร

อย่างไรก็ตามกองทุนรวม ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เหมาะกับนักลงทุนทุกกลุ่มไม่ว่าจะ รายย่อย หรือ รายใหญ่ จะ มือใหม่ป้ายแดง หรือ มือเก๋า ก็ตาม เป็นทางเลือกที่จะเปิดประตูสู่โลกการลงทุนของคุณให้กว้างและครบถ้วนมากยิ่งขึ้นด้วยเงินลงทุนที่สบายกระเป๋าได้อย่างแท้จริง

ส่วนใครที่ต้องการเงินก้อนเพื่อใช้จ่าย หรือ ลงทุนในธุรกิจ แนะนำสมัคร สินเชื่อส่วนบุคคล ผ่านทางมาสิได้เลย ขั้นตอนง่าย ๆ เพียง คลิกที่นี่  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 710 3100  รวมถึงแอด Line @ :@masii มาได้เลย

ขอบคุณข้อมูลจาก : Wealthy Thai

banner-personal-loan