ตกงาน ว่างงาน จากโควิด-19 ได้รับ สิทธิประกันสังคม อะไรบ้าง

ตกงาน ว่างงาน จากโควิด-19 ได้รับ สิทธิประกันสังคม อะไรบ้าง
ตกงาน ว่างงาน จากโควิด-19 ได้รับ สิทธิประกันสังคม อะไรบ้าง
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ได้ส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพเท่านั้น แต่ยังทำให้ลูกจ้างหลายคนต้องประสบปัญหา ตกงาน เลิกจ้าง หรือว่างงาน ดังนั้น Masii เลยรวมรวม สิทธิประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตนเพื่อรับการชดเชยจากผลกระทบที่เกิดขึ้น ไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง

ตกงาน ว่างงาน จากโควิด-19 ได้รับ สิทธิประกันสังคม อะไรบ้าง

  1. ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย อัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน 

2. กรณีหน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย ร้อยละ 62 ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

  1. ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างในอัตราร้อยละ 4 เและ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในอัตราร้อยละ 1 ส่วน ผู้ประกันตนมาตรา 39 จ่ายเงินสมทบเดือนละ 86 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน พร้อมขยายกำหนดเวลาการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 สำหรับงวดค่าจ้างเดือนมีนาคม, เมษายน และ พฤษภาคม 63 ออกไปอีก 3 เดือน ดังนี้ งวดค่าจ้างเดือนมีนาคม 63 ให้นำส่งเงินภายใน 15 กรกฎาคม 63
    งวดค่าจ้างเดือนเมษายน 63 ให้นำส่งเงินภายใน 15 สิงหาคม 63
    งวดค่าจ้างเดือนพฤษภาคม 63 ให้นำส่งเงินภายใน 15 กันยายน 63

4.เพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ดังนี้

  • เงินทดแทนว่างงานจากกรณีลาออก ในร้อยละ 45 ของค่าจ้าง (จากเดิมร้อยละ 30 ของค่าจ้าง) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
  • เงินทดแทนว่างงานจากกรณีเลิกจ้าง ในร้อยละ 70 ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน (จากเดิมร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน) 

แต่อย่างไรก็อัตราของค่าจ้างจะคิดจากฐานเงินสมทบสูงสุด 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น

  • เงินเดือน 10,000 บาท จะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานจากเลิกจ้าง เดือนละ 7,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน 
  • เงินเดือน 20,000 บาท จะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานเลิกจ้าง เดือนละ 10,500 บาท (คิดจากฐานเงินสมทบสูงสุด 15,000 บาท) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วันตกงาน เลิกจ้าง ว่างงาน จากโควิด-19 ได้รับ สิทธิประกันสังคม อะไรบ้างcfc-insert-banner-900x200

ช่องทางรับ สิทธิประกันสังคม กรณีได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ ตกงาน ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน จากผลกระทบของโควิด-19 สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ให้ยื่นแบบคำร้องได้ที่  www.sso.go.th หัวข้อขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน online โดยผู้ประกันตนกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย 

ตกงาน เลิกจ้าง ว่างงาน จากโควิด-19 ได้รับ สิทธิประกันสังคม อะไรบ้าง

ตกงาน เลิกจ้าง ว่างงาน ยังใช้ สิทธิประกันสังคม ในการรักษาพยาบาลได้ไหม

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ถูกเลิกจ้างหรือลาออกเอง และไม่ได้ส่งเงินสมทบ ยังสามารถใช้ สิทธิประกันสังคม ได้เหมือนเดิมต่ออีก 6 เดือน หลังจากลาออก ไม่ว่าจะเจ็บป่วย (ครอบคลุมถึงการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19) ทุพพลภาพ คลอดบุตร และเสียชีวิต ซึ่งหลังจาก 6 เดือน หากยังไม่ได้เริ่มงานที่ใหม่ก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 หรือ 40 ก็ได้ 

ตกงาน เลิกจ้าง ว่างงาน จากโควิด-19 ได้รับ สิทธิประกันสังคม อะไรบ้าง

นอกจากนี้สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกันตนมาตรา 39 หรือ 40 ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 สามารถ ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ที่เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน ได้เลย

สนใจสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล

regis-but
สนใจสมัคร

แต่หากใครมีความจำเป็นต้องการเงินด่วน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในครอบครัวในช่วงที่ทุกคนต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ก็สามารถเลือกขอ สินเชื่อส่วนบุคคล ผ่านมาสิได้ เพียงแค่ คลิกที่นี่ หรือหากต้องการสินเชื่อตัวอื่น ๆ  ไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อรถแลกเงิน สินเชื่อบ้าน บัตรเครดิต ก็สามารถโทรสอบถามได้ที่  02 710 3100 รวมถึงแอด LINE @masii มาได้เลย