กู้เงินซื้อบ้าน กับสินเชื่อซื้อบ้านใหม่ SCB ดีไหม

กู้เงินซื้อบ้าน กับสินเชื่อซื้อบ้านใหม่ SCB  ดีไหม
กู้เงินซื้อบ้าน กับสินเชื่อซื้อบ้านใหม่ SCB  ดีไหม
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ใครกำลังที่วางแผนกู้เงินซื้อบ้านใหม่ masii แนะนำสินเชื่อซื้อบ้านใหม่ของ SCB หรือธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อที่จะช่วยสร้างฝันของคนอยากมีบ้านใหม่ให้เป็นจริงได้ไม่ยาก  เพื่อให้คุณและครอบครัวมีความสุขในบ้านของตัวเอง  

กู้เงินซื้อบ้าน กับสินเชื่อซื้อบ้านใหม่ SCB ดีไหม

กู้เงินซื้อบ้าน กับสินเชื่อซื้อบ้านใหม่ SCB ดียังไง

กู้เงินซื้อบ้าน กับ สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ SCB ดียังไง

สินเชื่อบ้านใหม่ ที่ทราบผลอนุมัติ  รวดเร็วทันใจ ให้ระยะเวลากู้เงินนานสูงสุด 30 ปี ผ่อนสบายแบบ ลดต้น ลดดอก โดยระยะเวลาผ่อนชำระรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี ส่วนอัตราดอกเบี้ยมีทั้งแบบดอกเบี้ยคงที่และดอกเบี้ยลอยตัว 

สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ SCB เหมาะกับใครบ้าง

สินเชื่อที่ตอบโจทย์คนอยากมีบ้านใหม่เป็นของตัวเองกับ สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ SCB ซึ่งลูกค้าที่สามารถขอสินเชื่อซื้อบ้านใหม่ ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65 ปี และไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน

ค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน

 • กรณีเป็นโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน 535 บาท
 • กรณีหลักประกันทั่วไป, คอนโดพื้นที่เกิน 60 ตรม., และบ้านเดี่ยว 5,000 บาท
 • กรณีคอนโดพื้นที่ไม่เกิน 60 ตรม., ทาวน์เฮ้าส์, และบ้านแฝด 3,500 บาท

เอกสารสำหรับ กู้เงินซื้อบ้าน กับสินเชื่อซื้อบ้านใหม่ SCB

กู้เงินซื้อบ้าน กับ สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ SCB ดียังไง

เอกสารยืนยันตัวตน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
เอกสารหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาซื้อขาย
เอกสารยืนยันรายได้

ผู้มีรายได้ประจำ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้มีธุรกิจส่วนตัว

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
 • ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
 • สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า

ผู้มีอาชีพอิสระ

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

สนใจสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน

regis-but
สนใจสมัคร

สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ ของ SCB ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ สำหรับคนต้องการเงินกู้เพื่อซื้อบ้านหลังใหม่อย่างที่ต้องการ แต่อย่างไรก็ตามการอนุมัติ สินเชื่อบ้าน ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งหากใครที่มองหา สินเชื่อบ้าน ตัวอื่น ๆ เพื่อเป็นแผนสำรองในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติ สามารถ คลิกที่นี่ รวมถึงทัก LINE @masii มาได้เลย 

banner-personal-loan