ประกันอุบัติเหตุ วิริยะ กระดูกหัก ก็คุ้มครองค่ารักษา

ประกันอุบัติเหตุ วิริยะ กระดูกหัก คุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 150,000 บาท
ประกันอุบัติเหตุ วิริยะ กระดูกหัก คุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 150,000 บาท
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ใช้ชีวิตได้สนุก ทุกช่วงวัย อุ่นใจเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ​Masii แนะนำ ประกันอุบัติเหตุ วิริยะ ซึ่งไม่ได้มีเพียงความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมค่ารักษากรณีกระดูกหักจากอุบัติเหตุอีกด้วย เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กวัยกำลังซน และผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

ประกันอุบัติเหตุ วิริยะ กระดูกหัก คุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 150,000 บาท

ทำไมต้องสมัครประกันอุบัติเหตุ กระดูกหัก วิริยะประกันภัย 

จุดเด่นประกันอุบัติเหตุ กระดูกหัก วิริยะประกันภัย คือ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุดต่อครั้ง 75,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกระดูกหักสูงสุดต่อครั้ง 150,000 บาท และในกรณีที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ถูกฆาตกรรมหรือลอบทําร้ายร่างกาย รวมถึงการแข่งกีฬาอันตราย ได้รับความคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท

ประกันอุบัติเหตุ วิริยะ กระดูกหัก คุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 150,000 บาท

เงื่อนไขประกันอุบัติเหตุ กระดูกหัก วิริยะประกันภัย 

1.อายุตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี ต่ออายุได้ถึง 75 ปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท) มีถิ่นฐานในประเทศไทย

2.ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ พิการ บกพร่อง หรือทุพพลภาพ

3.จำกัดจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน (หนึ่งล้านบาทต่อคน)

4.ไม่รับประกันภัยสำหรับกลุ่มอาชีพที่มีลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง เช่น คนงานก่อนสร้าง ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งวิศวกร และคนงาน พนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง พนังงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง นักแข่งรถ นักแสดงผาดโผน นักกีฬาอาชีพ เป็นต้น

5.ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากหรือเสียหายสาเหตุดังต่อไปนี้

  • โรคกระดูกพรุนบาง (Osteoprorosis) หรือกระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic fracture)
  • สภาพการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
  • กระดูกหักซึ่งเป็นผลมาจากกระดูกที่มีพยาธิสภาพหรือเป็นผลมาจากโรคที่เป็นมาโดยกำเนิด

ประกันอุบัติเหตุ วิริยะ กระดูกหัก คุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 150,000 บาท

ซื้อประกันอุบัติเหตุ กับ Masii มีแผนประกันให้เลือกเพียบ!

เปรียบเทียบเบี้ยประกันอุบัติเหตุ วิริยะประกันภัย 

เบี้ยประกันอุบัติเหตุ ต่อคน ต่อปี 

ช่วงอายุ 
แผน 1
แผน 2
 แผน 3
 แผน 4
 1 เดือน – 65 ปี
 3,240
 3,960
 5,820
 6,720
 66 – 70 ปี
 4,260
 5,160
 7,560
 8,700
 71 – 75 ปี
(เฉพาะกรณีต่ออายุ)
 6,120
7,440
10,860
 12,540

สนใจสมัครประกันอุบัติเหตุ 

regis-but
สนใจสมัคร

วงเงินความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุ กระดูกหัก วิริยะประกันภัย ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือกสมัคร ดังนั้นอย่าลืมศึกษาเงื่อนไขก่อนตัดสินใจซื้อ หรือ ใครที่ไม่แน่ใจว่าประกันอุบัติเหตุแบบไหนที่เหมาะกับตัวเอง สามารถ คลิกที่นี่ หรือ สอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ 02 710 3100 และ LINE @masii