ค่าปรับขับรถไม่มีใบขับขี่ มีอัตราโทษเท่าไร

ค่าปรับขับรถไม่มีใบขับขี่ มีอัตราโทษเท่าไร
ค่าปรับขับรถไม่มีใบขับขี่ มีอัตราโทษเท่าไร
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ค่าปรับขับรถไม่มีใบขับขี่ มีอัตราโทษเท่าไร ใครที่ใบขับขี่หมดอายุ หรือยังไม่ได้ทำใบขับขี่แล้วนำรถยนต์ออกไปขับบนท้องถนนล่ะก็ นอกจากจะเป็นการทำผิดกฎหมายแล้ว จะมีโทษปรับเป็นเงินจำนวนหนึ่งอีกด้วย ส่วนจะมีค่าปรับเท่าไร แล้วมีโทษฐานขับรถไม่มีใบขับขี่อย่างไรบ้าง เราตาม masii ไปหาคำตอบกันเลยค่ะ

ค่าปรับขับรถไม่มีใบขับขี่ มีอัตราโทษเท่าไร

ค่าปรับขับรถไม่มีใบขับขี่ มีอัตราโทษเท่าไร

สำหรับกฎหมายที่มีการกำหนดบทลงโทษกรณีไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือใบขับขี่ มีด้วยกัน 2 ฉบับ ได้แก่

  • พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งบังคับใช้กับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทั่วไป
  • พระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522 ซึ่งบังคับใช้กับรถบรรทุก หรือรถขนาดใหญ่เพื่อการพาณิชย์

โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้กำหนดบทบัญญัติที่เป็นโทษความผิด ไว้ตามมาตรา 64 ความว่า “ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ในกรณีรถยนต์สาธารณะ หากผู้ประกอบการยินยอมให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ จะมีความผิดตามมาตรา 56 ประกอบมาตรา 60 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ส่วนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ได้กำหนดโทษไว้ตามมาตรา 151 ความว่า “ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 93 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท แต่ถ้าผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติหน้าที่ผู้ขับรถต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”
(มาตรา 93 วรรคหนึ่ง “ห้ามมิให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน)

ค่าปรับขับรถไม่มีใบขับขี่ มีอัตราโทษเท่าไร

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ไม่มีใบขับขี่ขับรถชนจนเกิดอุบัติเหตุ และได้รับโทษหรือมีโทษทางอาญา จะต้องดำเนินการพิสูจน์ความผิดตามข้อเท็จจริงตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอาจมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือความผิดลหุโทษเป็นเงินค่าปรับ ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดโทษตามร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก

และหากเป็นอุบัติเหตุรุนแรง เช่น ขับรถชนคนเสียชีวิต แต่ผู้ขับรถไม่มีใบขับขี่ ยังไม่ได้ทำใบขับขี่ หรือไม่ได้พกใบขับขี่ จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 65 ความว่า “ผู้ใดขับรถเมื่อใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุ หรือระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ หรือถูกยึดใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท” และมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 31/1 ประกอบกับมาตรา 152 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ค่าปรับขับรถไม่มีใบขับขี่ มีอัตราโทษเท่าไร

ทั้งนี้ เมื่อช่วงปี พ.ศ. 2561 กรมการขนส่งทางบกได้มีการปรับปรุงแก้กฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 เข้ารวมเป็นฉบับเดียวกัน และได้ปรับบทลงโทษความผิดเกี่ยวกับการขับรถโดยไม่แสดงใบขับขี่ ปรับโทษเป็น จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท จากเดิมตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และพ.ร.บ.ขนส่ง จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท

นอกจากนี้ยังได้ปรับโทษความผิดเกี่ยวกับการขับขี่ในระหว่างที่ใบขับขี่หมดอายุ ถูกพักใช้ใบขับขี่ หรือถูกเพิกถอนใบขับขี่ หรือถูกยึดใบอนุญาต เป็นจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท จากเดิมตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ที่มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตาม พ.ร.บ.ขนส่ง มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท และพ.ร.บ.จราจร มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท และความผิดเกี่ยวกับการขับรถโดยไม่แสดงใบอนุญาต ปรับโทษสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท จากเดิมตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท และพ.ร.บ.ขนส่ง ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ค่าปรับขับรถไม่มีใบขับขี่ มีอัตราโทษเท่าไร

แต่อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.การขนส่งฉบับใหม่ยังอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาต่อไป ตอนนี้จึงมีเพียงมาตรการควบคุมและลงโทษออกมาก่อน ยังไม่ได้บังคับใช้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ขับขี่ตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรมากขึ้นนั่นเอง

เมื่อได้ทราบกันไปแล้วว่า หากไม่มีใบขับขี่ จะมีโทษปรับเป็นอย่างไร และมีผลทางกฎหมายอย่างไรบ้าง หากใครที่ ใบขับขี่ใกล้หมดอายุ หรือ ใบขับขี่หมดอายุไปแล้ว ก็อย่าลืมไปต่อใบขับขี่กันด้วยนะคะ แต่ที่สำคัญเลยก็ควรขับรถกันอย่างมีสติ และไม่ประมาท เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ โดยสามารถทำประกันรถยนต์ เพื่อเพิ่มความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ เพียง คลิกที่นี่

สนใจสมัครประกันรถยนต์

regis-but
สนใจสมัคร

หรือหากใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถโทร.มาสอบถามทีมงานมาสิได้ที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อติดตามข่าวสารและบทความดีๆ เกี่ยวกับ ประกันรถยนต์ ประกันมอเตอร์ไซค์ ประกันภัยโดรน ประกันเดินทาง ประกันสุขภาพ รวมไปถึง สินเชื่อส่วนบุคคล และบัตรเครดิต จากสถาบันการเงินชั้นนำได้เลยค่ะ

car insurance banner