พักชำระหนี้ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ TISCO มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

พักชำระหนี้ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ TISCO มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
พักชำระหนี้ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ TISCO มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

TISCO ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการเลื่อนชำระเงินต้น และดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน หรือ ลดภาระค่างวดเป็นเวลา 6 เดือน สำหรับ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ซึ่งมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ตาม Masii ไปดูรายละเอียดกัน 

พักชำระหนี้ TISCO มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนลงทะเบียน พักชำระหนี้ TISCO สำหรับ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ


1.คลิกที่นี่ แล้วกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

 • หมายเลขบัตรประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • ชื่อ นามสกุล ของผู้เช่าซื้อ/ผู้กู้ตามสัญญา
 • เบอร์โทรที่ติดต่อได้
 • อีเมล์
 • จังหวัด
 • สาขาที่สะดวกรับบริการ
 • ทะเบียนรถ
 • ประเภทของสินเชื่อที่ใช้บริการ
 • เลขที่สัญญา
 • ผลกระทบที่ได้รับ
 • รายละเอียดผลกระทบที่ได้รับ
 • รายได้เดิม ก่อน ได้รับผลกระทบ
 • รายได้ปัจจุบัน หลัง ได้รับผลกระทบ

2.เมื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 2 สัปดาห์  พักชำระหนี้ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ TISCO มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

เอกสารสำหรับยื่นพักชำระหนี้ TISCO สำหรับ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

บุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าซื้อ/ผู้กู้
 2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
 3. เอกสารรับรองจากทางราชการ (ถ้ามี)
 4. หนังสือรับรองเงินเดือน / สัญญาว่าจ้าง / ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

นิติบุคคล

 1. หนังสือรับรองบริษัท
 2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ
 3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
 4. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

พักชำระหนี้ TISCO มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

สนใจสมัครสินเชื่อรถยนต์

regis-but
สนใจสมัคร

อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่มีการเลื่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ธนาคารจะยังคิดดอกเบี้ยตามอัตราเดิม รวมถึงในกรณีพักชำระเงินต้น ลูกค้ายังคงต้องชำระดอกเบี้ยในวันครบกำหนดชำระค่างวด ตลอดช่วงเวลาพักชำระเงินต้น

ส่วนใครกำลังกักตัวอยู่บ้าน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสนใจ สินเชื่อรถยนต์ สามารถสมัครออนไลน์ผ่านทางมาสิ ได้เลย เพียงแค่ คลิกที่นี่ หรือโทรมาปรึกษากับทางทีมงานได้ที่ 02 710 3100 รวมถึงทัก LINE: @masii มาพูดคุยกันได้เลย 

banner-personal-loan