ลดหย่อนภาษี 2563 คนโสด โปรดเช็ก! ค่าใช้จ่ายไหนใช้ได้บ้าง

ลดหย่อนภาษี 2563 คนโสด โปรดเช็ก! ค่าใช้จ่ายไหนใช้ได้บ้าง
ลดหย่อนภาษี 2563 คนโสด โปรดเช็ก! ค่าใช้จ่ายไหนใช้ได้บ้าง
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ใกล้สิ้นปี 2563 หลายคนเริ่มวางแผนหาวันว่างท่องเที่ยวในประเทศเพื่อพักผ่อนกัน แต่อย่าลืม! เตรียมตัวยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับบุคคลที่มีรายได้ ดังนั้น Masii ชวนเช็ก ลดหย่อนภาษี 2563 คนโสด มีค่าใช้จ่ายไหนบ้าง ที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ เพื่อจะได้เตรียมตัวกันล่วงหน้า

ลดหย่อนภาษี 2563 คนโสด โปรดเช็ก! ค่าใช้จ่ายไหนใช้ได้บ้าง

เช็กก่อน! รายได้ และ อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เงินได้สุทธิต่อปี
อัตราการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
0 – 150,000 บาทต่อปี 
ได้รับการยกเว้น 
150,000 – 300,000 บาทต่อปี
5%
300,001 – 500,000 บาทต่อปี 
  10%
500,001 – 750,000 บาทต่อปี
15%
750,001 – 1,000,000 บาทต่อปี 
 20%
1,000,001 – 2,000,000 บาทต่อปี 
 25%
 2,000,001 – 5,000,000 บาทต่อปี 
 30%
 5,000,001 บาทขึ้นไป
 35%

ค่าใช้จ่ายที่สามารถใช้ ลดหย่อนภาษี 2563 แบบฉบับคนโสด 

ค่าใช้จ่าย / รายการ
ลดหย่อนภาษี 2563 
อัตราลดหย่อนภาษี 
ลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว 
1.ค่าลดหย่อนส่วนบุคคล 60,000 บาท
2.ค่าอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่ตัวเอง คนละ 30,000 บาท
3.ค่าอุปการะคนพิการหรือคนทุพพลภาพ 60,000 บาท
ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต 
1.ประกันสังคม จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท
2.ประกันสุขภาพของตัวเอง จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
3.ประกันชีวิตทั่วไปของตัวเอง จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
และเมื่อรวมกับประกันสุขภาพ ไม่เกิน 100,000 บาท
4.ประกันชีวิตบำนาญของตัวเอง สูงสุด 15% ของเงินได้สุทธิ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
5.ประกันสุขภาพพ่อแม่ จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
 การออมและลงทุน  
1.เงินกบข. /เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
2.กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาท
3.กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) สูงสุด 30% ของเงินได้สุทธิ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
4.กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
5.กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) สูงสุด 30% ของเงินได้สุทธิ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
สินเชื่อและการกู้เงิน    
1.ดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัย จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
2.โครงการบ้านหลังแรกในปี 2559 สูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท
  เงินบริจาค 
1.เงินบริจาคเพื่อการศึกษา /การกีฬา /การพัฒนาสังคม /สถาบันอุดมศึกษา 2 เท่าของเงินบริจาค แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนภาษี
2.พรรคการเมือง จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
3.เงินบริจาคทั่วไป ตามที่บริจาคจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอย่างอื่น

สนใจสมัครประกันสุขภาพ 

regis-but
สนใจสมัคร

สามารถเลือกสมัครประกันสุขภาพให้ตัวเอง หรือ ประกันสุขภาพให้พ่อแม่ สำหรับใช้ลดหย่อนภาษี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์มาสิได้ง่าย ๆ  เพียง คลิกที่นี่ กรอกรรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน แล้วทางทีมงานจะติดต่อกลับไป หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 710 3100  และ LINE @masii