พ.ร.บ.

เรื่องราวของ พ.ร.บ. ที่จะทำให้ทราบถึงกฏหมายที่คุ้มครอง รวมไปถึงประกันภัยและผลประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของตัวคุณเอง

เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ สามารถเรียกร้องอะไรได้บ้าง

เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ สามารถเรียกร้องอะไรได้บ้าง

อุบัติเหตุทางรถยนต์ เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกขณะ โดยมักมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก ความประมาท รวมไปถึงความขัดข้องของรถยนต์ ซึ่งเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นทีไรมักนำมาซึ่งความเดือดร้อนและความสูญเสียไม่มากก็น้อย แต่ถ้าหากวันใดวันหนึ่ง เราประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ขึ้นมา จะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายอะไร และจากใครได้บ้าง วันนี้เราตาม masii ไปหาคำตอบกันเลยค่ะ เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ สามารถเรียกร้องอะไรได้บ้าง เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยที่ฝ่ายเราเป็นฝ่ายถูก หรือเป็นผู้ถูกกระทำ เรามีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการประกันภัยและคู่กรณีได้ โดยสามารถแบ่งประเภทการใช้สิทธิ์เรียกร้องเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1. เรียกร้องค่าเสียหายจาก พ.ร.บ.รถยนต์ ผู้ประสบภัย สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจาก พ.ร.บ.รถยนต์ หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 โดยจะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อร่างกายกรณีได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เป็นวงเงินดังนี้ ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริง...
รถชนเสียชีวิต เบิก พ.ร.บ.รถยนต์ อย่างไร

รถชนเสียชีวิต เบิก พ.ร.บ.รถยนต์ อย่างไร

เพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์ เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด และสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น การขับรถชนรถ รถเฉี่ยว รถคว่ำ หรือขับรถชนคนเดินถนน ซึ่งแน่นอนว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุก็ย่อมมีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรืออาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มี ทั้งนี้ หากรถยนต์คันที่ประสบภัยมี พ.ร.บ.รถยนต์ ผู้ประสบภัยก็จะได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. และถ้าผู้ประสบภัยถูกรถชนเสียชีวิต จะเบิก พ.ร.บ.รถยนต์ ได้อย่างไรบ้างนั้น ตาม masii ไปหาคำตอบกันเลย รถชนเสียชีวิต เบิก พ.ร.บ.รถยนต์ อย่างไร อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า พ.ร.บ.รถยนต์ ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ได้แก่ ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก โดยจะได้รับเป็น ค่าเสียหายเบื้องต้น ที่สามารถเรียกร้องได้ทุกฝ่ายโดยยังไม่ต้องพิสูจน์ความผิด แต่หากภายหลังพิสูจน์ได้ว่าเป็นฝ่ายถูก...

พ.ร.บ.รถยนต์ มีประโยชน์ต่อผู้ขับขี่อย่างไร

พ.ร.บ.รถยนต์ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อการขับขี่รถยนต์ในปัจจุบัน เพราะเป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องมี พ.ร.บ. ซึ่งเป็นเหมือนการทำประกันให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ แต่ว่า พ.ร.บ.รถยนต์ จะมีประโยชน์ต่อผู้ขับขี่ และให้ความคุ้มครองอย่างไรนั้น ตาม masii ไปดูกันเลย พ.ร.บ.รถยนต์ มีประโยชน์ต่อผู้ขับขี่อย่างไร พ.ร.บ.รถยนต์ คืออะไร พ.ร.บ.รถยนต์ หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ที่หลายคนเรียกกันว่า ประกันรถยนต์ภาคบังคับ เพราะเป็นสิ่งที่ให้การประกันภัยต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและร่างกายของผู้ประสบภัยจากรถ ได้แก่ ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก โดยจะให้การชดเชยเป็นค่าเสียหายเบื้องต้น และค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพ เป็นต้น พ.ร.บ.รถยนต์ มีประโยชน์ต่อผู้ขับขี่อย่างไร อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า พ.ร.บ.รถยนต์ จะให้ความคุ้มครองต่อผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ซึ่งรวมทั้งผู้ขับขี่...
อัปเดต! อัตราค่าปรับทำผิดกฎจราจรฉบับใหม่ 155 ข้อหา ปรับสูงสุด 1 พันบาท

อัปเดต! อัตราค่าปรับทำผิดกฎจราจรฉบับใหม่ 155 ข้อหา ปรับสูงสุด 1 พันบาท

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (พ.ศ.2563) โดยเป็นการกำหนดค่าปรับสำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะประเภทต่างๆ รวมทั้งหมด 155 ข้อ โดยมีค่าปรับขั้นต่ำสุด 200 บาท ไปถึงสูงสุด 1,000 บาท เราไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกับ masii กันเลยค่ะ อัปเดต! อัตราค่าปรับทำผิดกฎจราจรฉบับใหม่ 155 ข้อหา ปรับสูงสุด 1 พันบาท เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 (พ.ศ.2563)  โดยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้ ใจความว่า...
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า พ.ร.บ. รถยนต์ หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย พ.ศ. 2535 นั้นให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถในกรณีที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ แล้วถ้าหากรถยนต์คันที่เกิดเหตุไม่มี พ.ร.บ. ขึ้นมาล่ะ จะทำยังไง? แน่นอนว่าหลายคนอาจยังไม่รู้ว่า เราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นจาก “กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” ได้ แล้วกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คืออะไร สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีใดบ้าง เราไปหาคำตอบพร้อมกับ masii กันเลยค่ะ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย พ.ศ. 2535 โดยมีบทบาทและหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ โดยจ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้น ในกรณีที่ผู้ประสบภัยไม่ได้รับการชดใช้จากบริษัทประกันภัย หรือรถคันที่เกิดเหตุไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. หรือไม่สามารถเรียกร้องจากที่ใดได้ เช่น...

รถไม่มี พ.ร.บ. สามารถเบิกค่าเสียหายได้ในกรณีใดบ้าง

พ.ร.บ. รถยนต์ เปรียบเสมือนการทำประกันภัยภาคบังคับ ที่ช่วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในกรณีที่รถยนต์เกิดอุบัติเหตุ แต่ถ้ารถยนต์ไม่มี พ.ร.บ. หรือ พ.ร.บ.หมดอายุ ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือ บุคคลภายนอก จะยังสามารถเบิกค่าเสียหายในกรณีใดได้บ้าง เราไปหาคำตอบพร้อมกับ masii กันเลย รถไม่มี พ.ร.บ. สามารถเบิกค่าเสียหายได้ในกรณีใดบ้าง กรณีที่รถไม่มี พ.ร.บ.เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี เช่น ขับรถชนต้นไม้หรือเสาไฟฟ้า จนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือ รถของคู่กรณีก็ไม่มี พ.ร.บ. ด้วยกันทั้งคู่ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้ประสบภัยไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันภัยได้ แต่อย่างไรก็ตามได้มีข้อยกเว้น ที่ผู้ประสบภัยสามารถเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยมีเงื่อนไขตามกรณีต่อไปนี้ 1. เจ้าของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น หรือจ่ายไม่ครบจำนวน ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ แล้วคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด แต่เจ้าของรถนั้นมิได้จัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายต่อผู้ประสบภัยจากรถ...
รถไม่มี พ.ร.บ. จะเป็นอย่างไร ได้รับความคุ้มครองหรือไม่

รถไม่มี พ.ร.บ. จะเป็นอย่างไร ได้รับความคุ้มครองหรือไม่

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า พ.ร.บ. รถยนต์ นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากต่อผู้ขับขี่รถยนต์ในปัจจุบัน ทั้งยังเป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องทำ พ.ร.บ.รถยนต์ เพราะเป็นการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่จะช่วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุนั่นเอง แล้วหากรถไม่มี พ.ร.บ. จะเป็นอย่างไร ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ เราไปหาคำตอบพร้อมกับ masii กันเลยค่ะ รถไม่มี พ.ร.บ. จะเป็นอย่างไร ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ 1. มีโทษปรับเป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท หากนำรถยนต์ที่ไม่มี พ.ร.บ. ออกมาใช้บนท้องถนน หรือเป็นรถยนต์ที่ พ.ร.บ. หมดอายุ หากมีเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ จะมีโทษทางกฎหมาย และถูกเรียกปรับเป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท 2. ไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้ การต่อภาษีรถยนต์หรือต่อทะเบียนรถยนต์ จำเป็นต้องใช้เอกสาร พ.ร.บ.รถยนต์ แนบไปด้วย...
เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี พ.ร.บ. คุ้มครองไหม

เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี พ.ร.บ. คุ้มครองไหม

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า พ.ร.บ. รถยนต์ นั้นให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอกหรือคู่กรณี โดยจะให้เป็นค่าเสียหายเบื้องต้น และค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม แต่เพื่อนๆ หลายคนอาจยังสงสัยว่า ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี พ.ร.บ. คุ้มครองไหม เราไปหาคำตอบพร้อมกับ masii กันเลยค่ะ เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี พ.ร.บ. คุ้มครองไหม เมื่อเกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี เช่น รถพลิกคว่ำ ลื่นไถล ตกข้างทาง ชนเสาไฟฟ้า ชนกำแพง ฯลฯ จนเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถได้รับบาดเจ็บ หรือได้รับความเสียหายต่อชีวิตและร่างกาย ทาง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ก็ยังคงให้ความคุ้มครองอยู่...
10 คำถามยอดฮิต เกี่ยวกับ พ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์

10 คำถามยอดฮิต เกี่ยวกับ พ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์

พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ ถือว่ามีความสำคัญต่อผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ทุกคน เพราะนอกจากจะเป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับแล้ว ยังให้ความคุ้มครองต่อผู้ประสบภัยในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์อีกด้วย แต่ว่าใครหลายคนอาจยังมีคำถามคาใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ ว่าให้ความคุ้มครองอย่างไร ถ้าไม่มี พ.ร.บ.จะเป็นยังไง หรือมีขั้นตอนเบิก พ.ร.บ. อย่างไรบ้าง และคำถามอื่นๆ อีกมากมาย วันนี้ masii เลยได้รวบรวม 10 คำถามยอดฮิต เกี่ยวกับ พ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ มาฝากเพื่อนๆ กันแล้ว ไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง 10 คำถามยอดฮิต เกี่ยวกับ พ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ 1. พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ คุ้มครองกรณีอะไร พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในกรณีที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายจากอุบัติเหตุทางรถ โดยจะได้รับเป็นค่าเสียหายเบื้องต้น...
10 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์

10 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์

พ.ร.บ. รถยนต์ หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคน เพราะว่านอกจากจะเป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับให้ทำเป็นประจำทุกปีแล้ว ยังให้ความคุ้มครองต่อผู้ประสบภัยจากรถในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์อีกด้วย แต่ทั้งนี้เพื่อนๆ หลายคนอาจยังมีความสงสัยเกี่ยวกับกับ พ.ร.บ. รถยนต์ ในเรื่องต่างๆ วันนี้ masii เลยนำ 10 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์ มาฝากกัน ไปดูกะนเลยว่ามีอะไรบ้าง 10 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์ 1. พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ กรณีที่ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือบุคคลภายนอก ได้รับความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ จะได้รับความคุ้มครองทันทีเป็นค่าเสียหายเบื้องต้น...