พ.ร.บ. รถยนต์ เบิกค่าเสียหายอะไรได้บ้าง

พ.ร.บ รถยนต์ เบิกค่าเสียหายอะไรได้บ้าง
พ.ร.บ รถยนต์ เบิกค่าเสียหายอะไรได้บ้าง
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

แน่นอนว่ารถยนต์ทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. รถยนต์ เพราะเป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นการทำประกันความเสียหายหากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์จนได้รับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แล้ว พ.ร.บ. รถยนต์ จะคุ้มครองผู้ขับขี่อย่างไร และสามารถเบิกค่าเสียหายอะไรได้บ้าง เรารีบตาม masii ไปหาคำตอบกันเลย

พ.ร.บ. รถยนต์ เบิกค่าเสียหายอะไรได้บ้าง

พ.ร.บ รถยนต์ เบิกค่าเสียหายอะไรได้บ้าง

ความคุ้มครองของ พ.ร.บ. รถยนต์ จะคุ้มครองกรณีที่ผู้ประสบภัยประสบอุบัติเหตุจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือบุคคลภายนอก ซึ่งได้รับความบาดเจ็บ หรือความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัย (แต่ไม่คุ้มครองทรัพย์สินหรือรถยนต์ที่เสียหาย) โดยแบ่งเป็น ค่าเสียหายเบื้องต้น ที่ผู้ประสบภัยสามารถเบิกค่าเสียหายได้เลย โดยที่ยังไม่ต้องพิสูจน์ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด และเมื่อพิสูจน์ว่าเราเป็นฝ่ายถูกก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพิ่มอีก ซึ่งความคุ้มครองของ พ.ร.บ. รถยนต์ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าเสียหายเบื้องต้น

เป็นเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้ประสบภัย (ทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสารและบุคคลภายนอก) สามารถเบิกได้เลยโดยยังไม่ต้องพิสูจน์ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด โดยทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ภายใน 7 วัน ดังนี้

  • ค่ารักษาพยาบาล (จ่ายตามจริง) กรณีบาดเจ็บ สามารถเบิกได้สูงสุดคนละ 30,000 บาท
  • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร (พิการ) สามารถเบิกได้ 35,000 บาท

ในกรณีที่ได้รับความเสียหายทั้ง 2 กรณี จะได้รับเงินชดเชยรวมกันไม่เกิน 65,000 บาท

พ.ร.บ รถยนต์ เบิกค่าเสียหายอะไรได้บ้าง

ค่าสินไหมทดแทน

สำหรับเงินค่าสินไหมทดแทนนี้ ผู้เคลมประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ จะได้รับค่าสินไหมทดแทนหลังจากที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกตามกฎหมาย โดยสามารถเบิกค่าเสียหายได้ดังนี้

  • ค่ารักษาพยาบาล สูงสุดคนละ 80,000 บาท
  • กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง คนละ 500,000 บาท
  • กรณีทุพพลภาพถาวร (ไม่สามารถประกอบอาชีพประจำได้) คนละ 300,000 บาท
  • สูญเสียอวัยวะอวัยวะ 2 ส่วนขึ้นไป 500,000 บาท
  • สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000 บาท
  • สูญเสียนิ้ว ตั้งแต่นิ้วเดียวขึ้นไป 200,000 บาท
  • ค่าชดเชยกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) 200 บาทต่อวัน (ไม่เกิน 20 วัน)

พ.ร.บ รถยนต์ เบิกค่าเสียหายอะไรได้บ้าง

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า หากเราขับรถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ถ้ามี พ.ร.บ.รถยนต์ก็จะได้รับความคุ้มครองอันแรกเป็น ค่าเสียหายเบื้องต้น ซึ่งสามารถเบิกได้แม้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะไม่มีคู่กรณีก็ตาม และหากเมื่อพิสูจน์ได้ว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นเราเป็นฝ่ายถูก ก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม เป็นวงเงินดังที่กล่าวไปเบื้องต้น แต่ถ้ารถยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุไม่มี พ.ร.บ. รถยนต์ ก็จะไม่สามารถเบิกความคุ้มครองดังกล่าวได้ ฉะนั้น อย่าลืมทำ พ.ร.บ. รถยนต์หรืออย่าปล่อยให้ พ.ร.บ. รถยนต์ หมดอายุเด็ดขาดนะคะ

พ.ร.บ รถยนต์ เบิกค่าเสียหายอะไรได้บ้าง

 สนใจสมัครประกันรถยนต์

regis-but
สนใจสมัคร

ซึ่งหากใครที่ต้องการซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ หรือทำประกันรถยนต์ เพื่อเพิ่มความอุ่นใจให้กับตนเองมากขึ้น ก็สามารถติดต่อกับมาสิได้เลยที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสารที่น่าสนใจและโปรโมชั่นดีๆ เกี่ยวกับประกันรถยนต์ ประกันรถมอเตอร์ไซค์ สินเชื่อส่วนบุคคล หรือบัตรเครดิตได้เลยค่ะ (^_^)

car insurance banner