พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองค่าซ่อมรถไหม

พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองค่าซ่อมรถไหม
พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองค่าซ่อมรถไหม
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

อย่างที่ทราบกันดีว่า พ.ร.บ. รถยนต์ หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 นั้นให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก แล้วอย่างนี้ พ.ร.บ. รถยนต์ จะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถยนต์ด้วยหรือไม่ เราไปหาคำตอบกับ masii กันเลยค่ะ

พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองค่าซ่อมรถไหม

พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองค่าซ่อมรถไหม

ตามที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ.รถยนต์ หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้ระบุว่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ขึ้นและมีผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ในกรณีนี้ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม ทางพ.ร.บ. จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัย เป็นค่าเสียหายเบื้องต้น และค่าสินไหมดแทนเพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าเสียหายเบื้องต้น

ทางบริษัทประกันที่เราทำ พ.ร.บ. จะเป็นผู้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้ โดยที่ยังไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด เรียกว่าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ทั้งฝ่ายเราและฝ่ายคู่กรณีก็จะได้รับความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้น เป็นจำนวนเงินดังนี้

ค่ารักษาพยาบาล (จ่ายตามจริง) สูงสุดคนละไม่เกิน 30,000 บาท
กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร/สูญเสียอวัยวะ คนละ 35,000 บาท
หากเกิดความเสียหายทั้ง 2 กรณีรวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาท

พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองค่าซ่อมรถไหม

ซึ่งหลังจากที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายถูกกระทำและไม่ได้มีความผิดตามกฎหมาย ฝ่ายนั้นจะสามารถเบิกค่าเสียหายเพิ่มเติมในส่วนที่เกินจากค่าเสียหายเบื้องต้น โดยมีวงเงินคุ้มครองดังนี้

ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม

ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ (จ่ายตามจริง) คนละไม่เกิน 80,000 บาท
การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร (พิการ) คนละ 500,000 บาท
สูญเสียอวัยวะ (นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป) ได้รับการชดเชยคนละ 200,000 บาท
สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน ได้รับการชดเชยคนละ 250,000 บาท
สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน ได้รับการชดเชยคนละ 500,000 บาท
เงินชดเชยค่ารักษาตัว (ผู้ป่วยใน) วันละ 200 บาทไม่เกิน 20 วัน 4,000 บาท

หมายเหตุ : พ.ร.บ. รถยนต์ ปรับเพิ่มความคุ้มครองใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563

พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองค่าซ่อมรถไหม

สำหรับคู่กรณีที่เป็นฝ่ายถูกจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมดังกล่าวไป ส่วนฝ่ายผิดนั้นจะได้รับความคุ้มครองแค่เพียงค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น เช่นเดียวกับกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า พ.ร.บ.รถยนต์ จะให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและร่างกายเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถยนต์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ด้วย

จึงสรุปได้ว่าหากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ พ.ร.บ. รถยนต์ จะไม่ให้ความคุ้มครองค่าซ่อมรถ แต่จะคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวผู้ประสบภัยเท่านั้น อย่างไรแล้วอย่าปล่อยให้ พ.ร.บ.รถยนต์ หมดอายุเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆ ซึ่งหากใครที่อยากได้ความคุ้มครองเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น ค่าซ่อมรถ ค่าชดเชยกรณีรถหาย ไฟไหม้ หรือค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม สามารถทำประกันรถยนต์เพิ่มอีกได้ โดย คลิกที่นี่ เพื่อเปรียบเทียบและสมัครประกันรถยนต์กับมาสิได้ง่ายๆ

สนใจสมัครประกันภัยรถยนต์

regis-but
สนใจสมัคร

หรือหากใครสนใจอยากซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์  สามารถ คลิกที่นี่ หรือหากอยากทำประกันรถยนต์ ประกันบิ๊กไบค์ หรือ ประกันรถมอเตอร์ไซค์ ก็สามารถติดต่อกับทางมาสิได้โดยตรงที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์ @masii เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์, ประกันรถยนต์, ประกันบิ๊กไบค์ หรือ ประกันมอเตอร์ไซค์ ได้เลยค่ะ

car insurance banner