เช็กราคา ประกันรถยนต์ 2563 ที่น่าสนใจ จากมาสิ

เช็กราคา ประกันรถยนต์ 2563 ที่น่าสนใจ จากมาสิ
เช็กราคา ประกันรถยนต์ 2563 ที่น่าสนใจ จากมาสิ
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ประกันรถยนต์ ถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อผู้ขับขี่รถยนต์ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะว่าให้ความคุ้มครองในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น รถหาย ไฟไหม้รถ ซึ่งมีทั้งประกันรถยนต์ชั้น 1 ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ประกันรถยนต์ชั้น 3+ ประกันรถยนต์ชั้น 3 ให้เลือกกันตามต้องการ วันนี้ masii เลยได้นำ ประกันรถยนต์ 2563 ที่น่าสนใจ มาฝากกัน ไปดูกันเลยว่ามีประกันรถยนต์ที่ใดบ้าง

เช็กราคา ประกันรถยนต์ 2563 ที่น่าสนใจ จากมาสิ

เช็กราคา ประกันรถยนต์ 2563 ที่น่าสนใจ จากมาสิ

สำหรับ ประกันรถยนต์ ที่มาสินำมาแนะนำกันในวันนี้ บอกเลยว่าเหมาะกับผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคนแน่นอน มีทั้งประกันรถยนต์ชั้น 1 ประกันรถยนต์ชั้น 2+ และประกันรถยนต์ชั้น 3+ ซึ่งมีรายละเอียดความคุ้มครอง และแพ็กเกจประกันรถยนต์ดังต่อไปนี้

ความคุ้มครอง ประกันรถยนต์ชั้น 1

 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของผู้เอาประกันและคู่กรณี
 • คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันและคู่กรณี
 • คุ้มครองรถยนต์คันเอาประกัน แม้เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี เช่น ขับรถชนเสาไฟฟ้า หินดีด กระจกร้าว ยางแตก รถพลิกคว่ำ ตกถนน เป็นต้น
 • คุ้มครองคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร
 • คุ้มครองกรณีรถหาย ไฟไหม้ หรือน้ำท่วม
 • คุ้มครองเงินประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

แพ็กเกจ ประกันรถยนต์ชั้น 1 ปี 2563 ที่น่าสนใจ จากมาสิ

บริษัทประกันภัย คุ้มภัยโตเกียวมารีน อาคเนย์ประกันภัย เมืองไทยประกันภัย ทิพยประกันภัย
เบี้ยประกัน 15,100-17,200 15,300 16,500  18,500
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/คน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/ครั้ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 2,500,000 5,000,000 5,000,000
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
ความเสียหายต่อรถยนต์/ครั้ง 150,000-300,000 150,000-350,000 100,000-600,000 200,000
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
รถยนต์สูญหาย /ไฟไหม้ 150,000-300,000 150,000-350,000 100,000-600,000 200,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 (7 คน) 100,000 (7 คน) 100,000 (7 คน) 200,000 (7 คน)
ค่ารักษาพยาบาล 100,000 (7 คน) 100,000 (7 คน) 100,000 (7 คน) 200,000 (7 คน)
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000 200,000 300,000 300,000
อายุการรับประกัน 2-15 ปี 2-7 ปี 1-10 ปี 1-10 ปี
หมายเหตุ* สำหรับรถเก๋งกลุ่ม 3,4,5 รหัส 110 ใช้ส่วนบุคคล เฉพาะ รถกลุ่ม 5 เฉพาะ รถกลุ่ม 5 (ขนาดไม่เกิน 2,000 ซีซี) รหัส 110 เฉพาะ รถกลุ่ม 4 (รถเอเชียขนาดกลาง)

เช็กราคา ประกันรถยนต์ 2563 ที่น่าสนใจ จากมาสิ

บริษัทประกันภัย อินทรประกันภัย เจพี ประกันภัย สินทรัพย์ประกันภัย แอลเอ็มจี ประกันภัย
แพ็กเกจ ป.1 เซฟ เซฟ ป.1 จี๊ดจ๊าด ป.1 Chill Chill ONE DD3
เบี้ยประกัน 8,900 8,990 9,800 10,500
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/คน 500,000 500,000 500,000 500,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/ครั้ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
ความเสียหายต่อรถยนต์/ครั้ง 100,000-500,000 200,000 200,000 200,000
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ 5,000 2,000 3,000 3,000
รถยนต์สูญหาย /ไฟไหม้ 100,000-500,000 200,000 200,000 200,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 (7 คน) 100,000 (5 คน) 50,000 (5 คน) 100,000 (7 คน)
ค่ารักษาพยาบาล 100,000 (7 คน) 100,000 (5 คน) 50,000 (5 คน) 100,000 (7 คน)
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 300,000 300,000 300,000 200,000
อายุการรับประกัน 2-15 ปี ไม่เกิน 15 ปี 2-15 ปี 2-16 ปี
หมายเหตุ* เฉพาะ รถกลุ่ม 5 (ขนาดไม่เกิน 2,000 ซีซี) รหัส 110 สำหรับรถเก๋งกลุ่ม 3,4,5 รหัส 110 ใช้ส่วนบุคคล สำหรับรถเก๋งกลุ่ม 3,4,5 รหัส 110 ใช้ส่วนบุคคล

เช็กราคา ประกันรถยนต์ 2563 ที่น่าสนใจ จากมาสิ


ความคุ้มครองประกันรถยนต์ชั้น 2+

 • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย และทรัพย์สินของคู่กรณี
 • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรถยนต์คันเอาประกันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี หรือชนกับรถยนต์เท่านั้น (รถเก๋ง รถกระบะ รถบรรทุก รถมอเตอร์ไซค์)
 • คุ้มครองกรณีรถหาย หรือไฟไหม้รถ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
 • คุ้มครองเงินประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

แพ็กเกจ ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ปี 2563 ที่น่าสนใจ จากมาสิ

บริษัทประกันภัย เอเชียประกันภัย เมืองไทยประกันภัย อาคเนย์ประกันภัย ไทยศรีประกันภัย
เบี้ยประกัน 5,899 5,900 5,900 6,000
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/คน 500,000 500,000 500,000 500,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/ครั้ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 600,000 1,000,000 1,000,000
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
ความเสียหายต่อรถยนต์/ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ 2,000 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
รถยนต์สูญหาย /ไฟไหม้ 100,000 100,000 100,000 100,000
คุ้มครองน้ำท่วม
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 (7 คน) 100,000 (7 คน) 100,000 (5 คน) 50,000 (5 คน)
ค่ารักษาพยาบาล 100,000 (7 คน) 100,000 (7 คน) 50,000 (5 คน) 50,000 (5 คน)
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 300,000 200,000 100,000 100,000
อายุการรับประกัน ไม่จำกัดอายุรถ 20 ปี 2-25 20 ปี

เช็กราคา ประกันรถยนต์ 2563 ที่น่าสนใจ จากมาสิ

บริษัทประกันภัย สินมั่นคงประกันภัย เจพี ประกันภัย เทเวศประกันภัย วิริยะประกันภัย
เบี้ยประกัน 6,300 6,400 7,499 7,500
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/คน 1,000,000 500,000 1,000,000 500,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/ครั้ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
ความเสียหายต่อรถยนต์/ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ ไม่มี 2,000 ไม่มี ไม่มี
รถยนต์สูญหาย /ไฟไหม้ 100,000 100,000 100,000 100,000
คุ้มครองน้ำท่วม
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 (7 คน) 100,000 (5 คน) 100,000 (5 คน) 50,000 (5 คน)
ค่ารักษาพยาบาล 100,000 (7 คน) 100,000 (5 คน) 100,000 (5 คน) 50,000 (5 คน)
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000 200,000 300,000 200,000
อายุการรับประกัน 20 ปี 20 ปี ไม่จำกัดอายุรถ

เช็กราคา ประกันรถยนต์ 2563 ที่น่าสนใจ จากมาสิ


ความคุ้มครองประกันรถยนต์ชั้น 3+

 • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย และทรัพย์สินของคู่กรณี
 • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรถยนต์คันเอาประกันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี หรือชนกับรถยนต์เท่านั้น (รถเก๋ง รถกระบะ รถบรรทุก รถมอเตอร์ไซค์)
 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
 • คุ้มครองเงินประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา
 • ไม่คุ้มครองกรณีรถหาย หรือไฟไหม้รถ

แพ็กเกจ ประกันรถยนต์ชั้น 3+ ปี 2563 ที่น่าสนใจ จากมาสิ

บริษัทประกันภัย เมืองไทยประกันภัย ไทยศรีประกันภัย ไทยเศรษฐกิจประกันภัย สินทรัพย์ประกันภัย
เบี้ยประกัน  4,900 4,900 4,999 5,300
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/คน 500,000 500,000 500,000 500,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/ครั้ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 600,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
ความเสียหายต่อรถยนต์/ครั้ง 100,000 100,000 60,000 50,000
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ ไม่มี ไม่มี 2,000 ไม่มี
รถยนต์สูญหาย /ไฟไหม้
คุ้มครองน้ำท่วม
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 (7 คน) 50,000 (6 คน) 50,000 (5 คน) 50,000 (6 คน)
ค่ารักษาพยาบาล 100,000 (7 คน) 50,000 (6 คน) 50,000 (5 คน) 50,000 (6 คน)
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000 200,000 200,000 200,000
อายุการรับประกัน 20 ปี 2-20 ปี 25 ปี 20 ปี

เช็กราคา ประกันรถยนต์ 2563 ที่น่าสนใจ จากมาสิ

บริษัทประกันภัย อาคเนย์ประกันภัย ซมโปะ อินทรประกันภัย เทเวศประกันภัย
เบี้ยประกัน 5,300 5,899 5,901 6,000
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/คน 500,000 1,000,000 500,000 500,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/ครั้ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 1,000,000 600,000 1,000,000
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
ความเสียหายต่อรถยนต์/ครั้ง 100,000 100,000 50,000 100,000
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
รถยนต์สูญหาย /ไฟไหม้
คุ้มครองน้ำท่วม
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 (5 คน) 100,000 (5 คน) 50,000 (5 คน) 100,000 (5 คน)
ค่ารักษาพยาบาล 50,000 (5 คน) 100,000 (5 คน) 50,000 (5 คน) 100,000 (5 คน)
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 100,000 300,000 200,000 300,000
อายุการรับประกัน 2-25 ปี 1-15 ปี 20 ปี

เช็กราคา ประกันรถยนต์ 2563 ที่น่าสนใจ จากมาสิ

และนี่ก็คือ ประกันรถยนต์ 2563 ที่น่าสนใจ จากมาสิ ที่เพื่อนๆ สามารถเช็กราคาและเปรียบเทียบกันได้แบบง่ายๆ แต่หากใครที่ต้องการเลือกประกันรถยนต์ประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อเปรียบเทียบประกันรถยนต์กับเว็บไซต์มาสิได้เลย

สนใจสมัครประกันรถยนต์ 

regis-but
สนใจสมัคร

หรือหากใครมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.มาพูดคุยกับทีมงานมาสิได้ที่  02 710 3100 หรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อติดตามข่าวสารและบทความดีๆ เกี่ยวกับ ประกันรถยนต์ ประกันมอเตอร์ไซค์ ประกันภัยโดรน ประกันเดินทาง ประกันสุขภาพ รวมไปถึง สินเชื่อส่วนบุคคล และบัตรเครดิต จากสถาบันการเงินชั้นนำได้เลยค่ะcar insurance banner