รถชนไม่มีคู่กรณี เบิก พ.ร.บ. ได้ไหม

รถชนไม่มีคู่กรณี เบิกพ.ร.บ. ได้ไหม
รถชนไม่มีคู่กรณี เบิกพ.ร.บ. ได้ไหม
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

สำหรับคนที่ต้องขับรถเป็นประจำทุกวัน แน่นอนว่าต้องมี พ.ร.บ. รถยนต์ ติดรถอยู่แล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดให้รถยนต์ทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ทั้งยังถือเป็นการทำประกันภัยรถยนต์อย่างหนึ่ง เพราะช่วยคุ้มครองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ คือช่วยคุ้มครองผู้ประสบภัย ทั้งที่เป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คู่กรณี และบุคคลภายนอก แต่หากว่าเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดรถชนโดยไม่มีคู่กรณี อย่างนี้จะยังสามารถเบิกพ.ร.บ.ได้ไหม เราไปหาคำตอบพร้อมกับ masii กันเลยค่ะ

รถชนไม่มีคู่กรณี เบิก พ.ร.บ. ได้ไหม

รถชนไม่มีคู่กรณี เบิกพ.ร.บ. ได้ไหม

เพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ บางครั้งเราขับรถมาอยู่ดีๆ อาจมีสุนัขวิ่งตัดหน้ารถ ทำให้ต้องหักรถหลบกะทันหัน จนรถอาจเสียหลักตกไหล่ทาง หรืออาจพุ่งชนเสาไฟฟ้า หรืออาจพลิกคว่ำจนคนในรถได้รับบาดเจ็บ ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เป็นการเกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี เพราะไม่สามารถเอาผิดกับใครได้ เพราะเกิดจากผู้ขับรถเองล้วนๆ แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา จะยังได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. รถยนต์อยู่หรือไม่ และจะสามารถเบิกพ.ร.บ. ได้อยู่ไหม ในกรณี มาสิขอตอบเลยว่า หากรถชนไม่มีคู่กรณี สามารถเบิก พ.ร.บ. ได้ โดยผู้ประสบภัยจะได้ความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. รถยนต์ ดังนี้

ความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. รถยนต์ (กรณีเกิดอุบัติเหตุไม่มีคู่กรณี)

เมื่อผู้ประสบภัยเกิดอุบัติเหตุโดยไม่มีคู่กรณี และได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทาง พ.ร.บ. รถยนต์ จะให้ความคุ้มครองเป็นค่าเสียหายเบื้องต้น (จ่ายโดยไม่รอผลพิสูจน์ความรับผิด) โดยที่รถยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุต้องมี พ.ร.บ. รถยนต์ จากนั้นทางบริษัทประกันที่ทำ พ.ร.บ. จะเป็นผู้จ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยจ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้น ภายใน 7 วัน ดังนี้

  • ค่าชดเชยกรณีบาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง สูงสุดคนละไม่เกิน 30,000 บาท
  • ค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต /ทุพพลภาพถาวร /สูญเสียอวัยวะ จ่ายสูงสุดคนละไม่เกิน 35,000 บาท

(ในกรณีที่ผู้ประสบภัยเกิดความเสียหายทั้ง 2 กรณี รวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาท)

รถชนไม่มีคู่กรณี เบิกพ.ร.บ. ได้ไหม

เอกสารใช้ในการเบิก พ.ร.บ รถยนต์

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้ประสบภัยสามารถทำเรื่องเบิกประกัน พ.ร.บ. ภายใน 180 วัน โดยสามารถยื่นเรื่องให้โรงพยาบาลดำเนินการให้ หรือติดต่อกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (โทร. 1791) โดยค่าเสียหายจะจ่ายให้กับผู้เสียหายตัวจริง หรือผู้รับมอบอำนาจ หรือทายาทโดยธรรม ซึ่งการเบิกค่ารักษาพยาบาล หรือค่าชดเชยต่างๆ ต้องใช้เอกสาร ดังนี้

1. กรณีบาดเจ็บ ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล

2. กรณีทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวัยวะ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ ที่สามารถพิสูจน์ตัวตนผู้ประสบภัย
  • ใบรับรองแพทย์
  • หนังสือรับรองคนพิการ ที่แสดงถึงการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ
  • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานที่แสดงได้ว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัย

3. กรณีเสียชีวิต

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต
  • ใบมรณบัตร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของทายาทโดยธรรม
  • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน และหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นเสียชีวิตเพราะประสบภัยจากรถ

รถชนไม่มีคู่กรณี เบิกพ.ร.บ. ได้ไหม

สนใจสมัครประกันรถยนต์

regis-but
สนใจสมัคร

เมื่อได้รู้ว่า พ.ร.บ.รถยนต์ ให้ความคุ้มครองต่อผู้ประสบภัยอย่างนี้แล้ว ที่สำคัญยังเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดอีกด้วย หากใครต้องการซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ หรือต่ออายุ พ.ร.บ. รถยนต์ ก็สามารถติดต่อกับมาสิได้เลยที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์ หรือประกันรถยนต์ ประกันมอเตอร์ไซค์ ได้เลยค่ะ

car insurance banner