โอนรถ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

โอนรถ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
โอนรถ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

โอนรถ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง สำหรับใครที่กำลังจะซื้อขายรถมือสองหรือรถบ้าน แน่นอนว่าต้องมีเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือการเปลี่ยนเจ้าของจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง แต่ใครหลายคนอาจยังสงสัยว่า การโอนรถยนต์ ต้องใช้เอกสารใดและมีขั้นตอนการโอนรถอย่างไรบ้าง เราไปหาคำตอบพร้อมกับ masii กันเลยค่ะ

โอนรถ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

โอนรถ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือการโอนรถยนต์ สามารถดำเนินการได้ที่กรมขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่ผู้โอนมีที่อยู่ปรากฎในใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือที่ขอแจ้งใช้รถไว้

เอกสารที่ใช้ในการโอนรถ

 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือ เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้โอน และผู้รับโอน
 3. สัญญาซื้อขายรถยนต์ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
 4. แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียบร้อยแล้ว
 5. กรณีโอนรับมรดก หรือเจ้าของรถยนต์เดิมเสียชีวิต ใช้สำเนาใบมรณบัตรของเจ้าของรถยนต์ และคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมพร้อมสำเนา
 6. กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 7. กรณีโอนลอย หรือผู้โอน/ผู้รับโอน ไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเอง ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ

โอนรถ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ขั้นตอนการโอนรถยนต์

 1. นำรถยนต์เข้ารับการตรวจสภาพที่งานตรวจสภาพรถยนต์ ในกรมขนส่งทางบก
 2. ยื่นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียม ที่งานทะเบียนรถ
 3. รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน
 4. รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้ายทะเบียนรถ

หมายเหตุ : การโอนกรรมสิทธิ์รถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน (หากไม่ดำเนินการภายในกำหนด มีปรับไม่เกิน 2,000 บาท)

ค่าธรรมเนียมในการโอนรถ

 1. ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.5 ของราคาประเมิน (เช่น ราคาประเมิน 100,000 บาทค่าอากรแสตมป์เท่ากับ 500 บาท)
 2. ค่าธรรมเนียมการโอน 100 บาท
 3. ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียน 200 บาท (กรณีหากต้องการเปลี่ยน)
 4. กรณีเล่มทะเบียนชำรุดเสียค่าเปลี่ยน 100 บาท
 5. ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพรถยนต์ 50 บาท
 6. ค่าคำขอ 5 บาท

โอนรถ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เมื่อได้ทราบกันไปแล้วว่า โอนรถ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีขั้นตอนการโอนรถอย่างไรบ้างนั้น ก็คงช่วยไขข้อสงสัยได้มากเลยใช่ไหมล่ะคะ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อผู้รับโอน ได้รถยนต์มาใช้ขับขี่แล้ว ก็ควรขับรถยนต์อย่างระมัดระวัง ไม่ประมาท เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ ถ้าจะให้ดีอย่าลืมทำประกันรถยนต์ไว้ด้วย เพื่อความอุ่นใจ โดยสามารถ คลิกที่นี่ เพื่อเปรียบเทียบประกันรถยนต์กับเว็บไซต์มาสิก่อนได้ง่ายๆ

สนใจสมัครประกันรถยนต์ 

regis-but
สนใจสมัคร

หรือหากมีข้อสงสัย สามารถโทร.มาสอบถามกับทีมงานมาสิได้ที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อติดตามข่าวสารและบทความดีๆ เกี่ยวกับ ประกันรถยนต์ พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันมอเตอร์ไซค์ ประกันภัยโดรน ประกันเดินทาง รวมถึง ประกันสุขภาพ ได้เลยจ้า

car insurance banner