แนะนำ ประกันอุบัติเหตุ อาคเนย์ประกันภัย ครอบคลุมทุกช่วงวัย 

ประกันอุบัติเหตุที่น่าสนใจ ของ อาคเนย์ประกันภัย ครอบคลุมทุกช่วงวัย 
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

Masii แนะนำ PA Protect ประกันอุบัติเหตุที่น่าสนใจ ของ อาคเนย์ประกันภัย ซึ่งมีแผนความคุ้มครองครอบคลุมถึง 3 ช่วงวัย คือ วัยเด็ก วัยทำงาน และวัยเกษียณ ที่สำคัญเบี้ยประกันราคาไม่แพง แต่ให้ความคุ้มครองจากอุบัติเหตุที่คุ้มค่า เรียกว่าเป็นประกันอุบัติเหตุที่ตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวเลยทีเดียว

ประกันอุบัติเหตุที่น่าสนใจ ของ อาคเนย์ประกันภัย ครอบคลุมทุกช่วงวัย 

แนะนำ 3 ประกันอุบัติเหตุ ของ อาคเนย์ประกันภัย ที่น่าสนใจ 

PA Smile Protect 

ประกันอุบัติเหตุ อาคเนย์ประกันภัย เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 14 วัน – 22 ปี โดยให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุต่อครั้ง สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท และเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลกรณีกระดูกแตกหักเนื่องจากอุบัติเหตุต่อครั้ง สูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท และเงินชดเชยระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ผู้ป่วยใน) วันละ 500 บาท สามารถเลือกสมัคร 2 แผน คือ ราคา 1,320 บาทต่อปี และ 2,300 บาทต่อปี

ประกันอุบัติเหตุที่น่าสนใจ ของ อาคเนย์ประกันภัย ครอบคลุมทุกช่วงวัย .jpg

PA Smart Protect 

ออกจากบ้านไปทำงานก็อุ่นใจด้วย ประกันอุบัติเหตุสำหรับวัยทำงาน ของอาคเนย์ประกันภัย โดยมีเบี้ยประกันให้เลือกสมัคร 4 ราคา คือ 910 บาทต่อปี / 1,370 บาทต่อปี / 2,380 บาทต่อปี  และ 4,140 บาทต่อปี 

โดยให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุต่อครั้ง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท และเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลกรณีกระดูกแตกหักเนื่องจากอุบัติเหตุต่อครั้ง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท พร้อมมีเงินชดเชยรายได้ต่อวันสูงสุด 1,500 บาทต่อวัน รวมถึงเมื่อเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต ก็จะได้รับความคุ้มครองชดเชยหนี้ค้างชำระตามกฎหมายสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

ประกันอุบัติเหตุที่น่าสนใจ ของ อาคเนย์ประกันภัย ครอบคลุมทุกช่วงวัย.jpg

PA Smooth Protect 

ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ และ วัยเกษียณ เหมาะสำหรับลูกหลาน ที่ต้องการเพิ่มความคุ้มครองจากอุบัติเหตุให้กับคุณพ่อคุณแม่ หรือ ผู้สูงอายุที่บ้าน โดยเลือกสมัครได้ 3 ราคา คือ 2,000 บาทต่อปี / 3,250 บาทต่อปี และ 5,710 บาทต่อปี โดยให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุต่อครั้ง สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลกรณีกระดูกแตกหักเนื่องจากอุบัติเหตุต่อครั้ง สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

นอกจากนี้มีเงินชดเชยระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ผู้ป่วยใน) ต่อวัน 1,500 บาท (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) และเงินชดเชยสำหรับกองมรดก กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาท

ประกันอุบัติเหตุที่น่าสนใจ ของ อาคเนย์ประกันภัย ครอบคลุมทุกช่วงวัย .jpg

สนใจสมัครประกันอุบัติเหตุ 

regis-but
สนใจสมัคร

ใช้ชีวิตทุกช่วงวัยได้อย่างเต็มที่ แล้วให้ประกันอุบัติเหตุ คอยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยใครที่ต้องการซื้อประกันอุบัติเหตุให้กับตัวเอง หรือ สมาชิกในครอบครัว คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วทีมงานมาสิจะติดต่อกลับไป เพื่อแนะนำประกันอุบัติเหตุในแบบที่ต้องการ หรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ 02 710 3100 และ LINE @masii