คปภ. ผ่อนผันเก็บเบี้ยประกันรถยนต์นาน 6 เดือน รับมือโควิด-19

คปภ. ผ่อนผันเก็บเบี้ยประกันรถยนต์นาน 6 เดือน รับมือโควิด-19
คปภ. ผ่อนผันเก็บเบี้ยประกันรถยนต์นาน 6 เดือน รับมือโควิด-19
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีมติเห็นชอบให้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กระทบจาก การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้บริษัทประกันรถยนต์สามารถผ่อนผันค่าเบี้ยประกันรถยนต์นานถึง 6 เดือน พร้อมกับช่วยบริษัทประกันให้สามารถส่งเงินสมทบช้าได้ 2 เดือน

คปภ. ผ่อนผันเก็บเบี้ยประกันรถยนต์นาน 6 เดือน รับมือโควิด-19

คปภ. ผ่อนผันเก็บเบี้ยประกันรถยนต์นาน 6 เดือน รับมือโควิด-19
Cr. oic.or.th

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าในขณะนี้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ได้สร้างผลกระทบให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก ทำให้หลายฝ่ายได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนกันอย่างเต็มที่ ทางด้านคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ (คปภ.) ก็เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ โดยทาง ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ได้เผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

1. เห็นชอบร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัยสำหรับรถยนต์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563

โดยทางคปภ. ได้ผ่อนผันให้บริษัทประกันภัยสามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยได้ ภายใน 6 เดือน สำหรับรถยนต์นั่งในกลุ่ม 3-5 ที่จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท ซึ่งทำให้ผู้เอาประกันภัยสามารถผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์กับทางบริษัทประกันได้

คปภ. ผ่อนผันเก็บเบี้ยประกันรถยนต์นาน 6 เดือน รับมือโควิด-19
Cr. oic.or.th

2. เห็นชอบร่างประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

โดยคปภ. ได้กำหนดค่าความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในกองทุนเสริมสภาพคล่อง เพื่อลดความเสี่ยงของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนของบริษัทประกันภัย ได้แก่ การกำหนดค่าความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยด้านปัจจัยเฉพาะของผู้ออกตราสาร การกำหนดค่าความเสี่ยงด้านเครดิต และยกเว้นมูลค่าเงินลงทุน ของการลงทุนในกองทุนเสริมสภาพคล่องเพื่อลดความเสี่ยงของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนในส่วนที่เป็นตราสารหนี้ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพตลาดการเงินไทย

คปภ. ผ่อนผันเก็บเบี้ยประกันรถยนต์นาน 6 เดือน รับมือโควิด-19

3. เห็นชอบร่างประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย และธนาคาร ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

โดยสำนักงานมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ การขายประกันที่แตกต่างกับหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในประกาศฯ ปัจจุบัน สำหรับกรณีจำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด–19

4. เห็นชอบร่างประกาศ คปภ. เรื่อง การผ่อนผันระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบของบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต สำหรับปี 2563

โดยทางคปภ. ได้ผ่อนผันระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบของบริษัทประกันภัย สำหรับปี 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบของบริษัทประกันภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนี้

1) เงินสมทบไตรมาส 1 จากเดิมครบกำหนดวันที่ 30 เมษายน 2563 เป็น วันที่ 30 มิถุนายน 2563

2) เงินสมทบไตรมาส 2 จากเดิมครบกำหนดวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เป็นวันที่ 30 กันยายน 2563

3) เงินสมทบไตรมาส 3 จากเดิมวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ข้อมูลจาก : oic.or.th

คปภ. ผ่อนผันเก็บเบี้ยประกันรถยนต์นาน 6 เดือน รับมือโควิด-19

สนใจสมัครประกันรถยนต์

regis-but
สนใจสมัคร

ทั้งนี้หากใครที่ต้องการทำประกันรถยนต์ สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อเปรียบเทียบประกันรถยนต์กับเว็บไซต์มาสิได้ง่ายๆ หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทร. มาสอบถามทีมงานมาสิได้ที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อติดตามข่าวสารและบทความดีๆ เกี่ยวกับ ประกันรถยนต์ ประกันมอเตอร์ไซค์ ประกันภัยโดรน ประกันเดินทาง ประกันสุขภาพ รวมไปถึงสินเชื่อส่วนบุคคล และบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินชั้นนำได้เลยค่ะ

car insurance banner