เจ็บป่วยฉุกเฉินเบิกค่ารักษากับประกันสังคม ต้องทำยังไง 

เจ็บป่วยฉุกเฉินเบิกค่ารักษากับประกันสังคม ต้องทำยังไง 
เจ็บป่วยฉุกเฉินเบิกค่ารักษากับประกันสังคม ต้องทำยังไง 
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

เวลาเจ็บป่วยขึ้นมาหากมีประกันสังคมก็เข้าโรงพยาบาลตามสิทธิที่คุณเลือกโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่หากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉิน เช่น อยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่สามารถเข้าโรงพยาบาลตามสิทธิของคุณได้ เจอเรื่องแบบนี้สิ่งที่น่ากังวลคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะจัดการยังดี masii มีคำแนะนำในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินจะเบิกค่ารักษากับประกันสังคม ต้องทำยังไง มาฝาก ตามมาดูกันเลย

เจ็บป่วยฉุกเฉินเบิกค่ารักษากับประกันสังคม ต้องทำยังไง

เจ็บป่วยฉุกเฉินใช้สิทธิประกันสังคมเข้ารักษาโรงพยาบาลอื่นได้

เจ็บป่วยฉุกเฉินเบิกค่ารักษากับประกันสังคม ต้องทำยังไง 

เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินจะรอไปรักษากับโรงพยาบาลตามสิทธิที่เลือกไว้ เห็นทีอาการคงมีทรุดหนักกันแน่ ๆ ซึ่งในกรณีนี้สามารถเข้ารักษากับโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ แล้วให้ญาติหรือคนใกล้ตัวติดต่อแจ้งกับโรงพยาบาลตามสิทธิที่คุณเลือกไว้โดยทันที ซึ่งค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วค่อยเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคม 

เอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาลกับประกันสังคม กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

เจ็บป่วยฉุกเฉินเบิกค่ารักษากับประกันสังคม ต้องทำยังไง 

cfc-insert-banner-900x200

เมื่อสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินไปแล้ว สามารถนำเอกสารดังนี้ มาเบิกคืนได้ที่ สำนักงานประกันสังคมภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่จ่าย

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01 )      
 2. ใบรับรองแพทย์ (ระบุอาการที่เกิดขึ้นโดยละเอียด)     
 3. ใบเสร็จรับเงิน (กรณีฉุกเฉินไม่เข้าโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ)     
 4. หนังสือรับรองจากนายจ้าง (กรณีเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้)     
 5. สถิติวันลาของผู้ยื่นคำขอ     
 6. เอกสารหลักฐานอื่นหาเจ้าหน้าที่ขอเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา     
 7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารหน้าแรก ได้ 11 ธนาคาร  ดังนี้ 
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกสิกรไทย 
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 สนใจสมัครประกันสุขภาพ

regis-but
สนใจสมัคร

ส่วนใครรู้สึกว่าไม่อยากเป็นกังวลเกี่ยวกับการเข้ารักษาพยาบาลเวลาเจ็บป่วยฉุกเฉิน ประกันสุขภาพ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ควรมีติดตัวไว้ เพราะช่วยให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นตามแผนประกันที่คุณเลือกซื้อ ซึ่งหากใครสนใจอยากทำประกันสุขภาพเพิ่มเติมสามารถ คลิกที่นี่ โทรมาสอบถามกับพนักงานได้ที่ 02 710 3100 รวมถึงทัก LINE @masii ก็ได้ 

travel banner