ถ้าไม่ได้ต่อทะเบียนรถยนต์ จะเป็นยังไง

ถ้าไม่ได้ต่อทะเบียนรถยนต์ จะเป็นยังไง
ถ้าไม่ได้ต่อทะเบียนรถยนต์ จะเป็นยังไง
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

สำหรับผู้มีรถยนต์ส่วนตัวแน่นอนว่าการจะนำรถยนต์ออกมาขับขี่บนท้องถนนนั้น รถยนต์ที่ใช้ต้องมี พ.ร.บ. รถยนต์ และ ทะเบียนรถยนต์ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่ง พ.ร.บ. รถยนต์นั้น จะมีอายุเพียง 1 ปี เช่นเดียวกับ การต่อภาษี หรือต่อทะเบียนรถยนต์ ซึ่งต้องทำเป็นประจำทุกปีเช่นกัน แต่หากว่าเราขาดต่อภาษีรถยนต์ หรือไม่ได้ต่อทะเบียนรถยนต์ จะมีผลอย่างไรบ้าง เราตาม masii ไปหาคำตอบกันเลยค่ะ 

ถ้าไม่ได้ต่อทะเบียนรถยนต์ จะเป็นยังไง

ถ้าไม่ได้ต่อทะเบียนรถยนต์ จะเป็นยังไง

ใครหลายคนที่ใช้รถยนต์คงจะเคยลืมต่อทะเบียน หรือลืมชำระค่าภาษีประจำปีกันไปบ้าง ซึ่งหากใครที่ขาดต่อภาษีรถยนต์ หรือไม่ได้ต่อทะเบียนรถยนต์ละก็ จะมีโทษปรับตามกฎหมาย  ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีทะเบียนยังไม่ถูกยกเลิก และทะเบียนถูกยกเลิกแล้ว 

1. รถยนต์ขาดต่อภาษีรถยนต์เกิน 1 ปี แต่ยังไม่ถึง 3 ปี

สำหรับรถยนต์ที่ขาดต่อภาษีเกิน 1 แต่ไม่เกิน 3 ปี สามารถทำเรื่องชำระภาษีย้อนหลัง และต่อทะเบียนรถยนต์ได้เลย เพราะทะเบียนรถยนต์ยังไม่ถูกระงับการใช้งาน ส่วนราคาภาษีรถยนต์ก็จะคิดราคาตามปกติ แต่จะมีค่าปรับในการชำระภาษีย้อนหลังเดือนละ 1% โดยเอกสารที่ใช้ในการต่อทะเบียนรถยนต์ มีดังนี้ 

ถ้าไม่ได้ต่อทะเบียนรถยนต์ จะเป็นยังไง

cfc-insert-banner-900x200

2. รถยนต์ขาดต่อภาษีรถยนต์เกิน 3 ปีขึ้นไป 

แต่หากเป็นกรณีที่รถขาดต่อภาษีรถยนต์เกิน 3 ปีขึ้นไป จะต้องทำการจดทะเบียนใหม่ เพราะทะเบียนรถยนต์ที่เคยใช้ได้ถูกระงับการใช้งานไปแล้ว โดยเจ้าของรถจะต้องคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถ พร้อมเล่มทะเบียนรถ มาให้ทางราชการบันทึกการระงับทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนระงับการดำเนินการ หากไม่ทำตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท จากนั้นจึงสามารถยื่นขอจดทะเบียนใหม่ พร้อมกับชำระภาษีที่ค้าง 3 ปี และค่าปรับร้อยละ 1 ต่อเดือนจนถึงวันชำระ  ซึ่งการทำต่อภาษีรถยนต์เกิน 3 ปี ต้องใช้เอกสารดังนี้ 

  • เล่มทะเบียนรถ ที่บันทึกการระงับทะเบียนแล้ว (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
  • บัตรประชาชนของเจ้าของรถ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
  • พ.ร.บ. รถยนต์
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีรถเป็นนามนิติบุคคล)
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีรถเป็นนามนิติบุคคล)
  • หลักฐานการได้มาของรถ เช่น สัญญาซื้อขาย (กรณีไม่ได้จดทะเบียนในชื่อเจ้าของเดิม) 

จะเห็นได้ว่าภาษีรถยนต์เป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะหากปล่อยให้ภาษีรถยนต์ขาดเกินกว่า 3 ปี จะทำให้ทะเบียนรถยนต์ถูกระงับ ต้องมาทำเรื่องจดทะเบียนใหม่อีก ที่สำคัญหากผู้ใดนำรถไม่มีภาษี หรือรถยนต์ทะเบียนขาดมาใช้ จะมีโทษปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท โดยเจ้าของรถสามารถต่อทะเบียนรถยนต์ หรือ ชำระภาษีรถยนต์ได้ล่วงหน้า ในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันหรือ 3 เดือนก่อนวันหมดอายุค่ะ

ถ้าไม่ได้ต่อทะเบียนรถยนต์ จะเป็นยังไง

สนใจสมัครประกันรถยนต์

regis-but
สนใจสมัคร

ทั้งนี้หากใครต้องการขับรถอย่างอุ่นใจมากยิ่งขึ้น การทำประกันรถยนต์ ก็ช่วยตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี เพราะช่วยคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากอุบัติเหตุหรือในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับรถยนต์ของคุณ เช่น รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม เป็นต้น โดยสามารถ คลิกที่นี่ เพื่อเปรียบเทียบประกันรถยนต์ หรือโทรมาที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาที่ @masii (มี @ด้วยนะ) เพื่อสอบถามข้อมูลหรือติดตามข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ประกันรถยนต์ พ.ร.บ. รถยนต์ หรือประกันมอเตอร์ไซค์ รวมไปถึง สินเชื่อส่วนบุคคล หรือ บัตรเครดิตที่น่าสนใจได้เลยค่ะ (^_^)

car insurance banner