ทำความรู้จักกองทุนเพื่อการศึกษาธนาคารอิสลาม

ทำความรู้จักกองทุนเพื่อการศึกษาธนาคารอิสลาม
ทำความรู้จักกองทุนเพื่อการศึกษาธนาคารอิสลาม
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

กองทุนเพื่อการศึกษา ธนาคารอิสลาม เป็นกองทุนการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างรอบด้านในยุคปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้น และสนับสนุนเงินทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างเต็มที่ และมีสภาพคล่องในการใฝ่หาความรู้ มาทำความรู้จักกองทุนเพื่อการศึกษาของธนาคารอิสลามไปพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

ทำความรู้จักกองทุนเพื่อการศึกษาธนาคารอิสลาม

กองทุนเพื่อการศึกษา ธนาคารอิสลาม เป็นกองทุนการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างรอบด้านในยุคปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้น และสนับสนุนเงินทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างเต็มที่ และมีสภาพคล่องในการใฝ่หาความรู้ มาทำความรู้จักกองทุนเพื่อการศึกษาของธนาคารอิสลามไปพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

ทำความรู้จักกองทุนเพื่อการศึกษาธนาคารอิสลาม
Cr. thairath.co.th

สินเชื่อกู้ยืมเพื่อการศึกษาธนาคารอิสลาม

ธนาคารอิสลาม หรือ ไอแบงก์ พร้อมสานฝันทางด้านการศึกษาและส่งเสริมทุนทางปัญญาให้กับนักเรียน นักศึกษา ด้วยสินเชื่อกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ขั้นตอนการขอกู้ยืมสินเชื่อเพื่อการศึกษา

 • หากต้องการกู้ยืมสินเชื่อเพื่อการศึกษา
  ธนาคารอิสลาม นักเรียน และนักศึกษา สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th โดยผ่านระบบ e-Student
 • ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่าน
  เป็นการลงทะเบียนขอรหัสผ่าน ซึ่งต้องรอผลการตรวจสอบทะเบียนราษฏร์ 1 ชั่วโมง หากมีรหัสผ่านแล้ว สามารถเข้าระบบเพื่อไปกรอกแบบคำขอกู้ยืม
 • สามารถยื่นใบคำขอกู้ และสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก โดยนักเรียน นักศึกษาจะต้อง รอสถานศึกษาเรียกสัมภาษณ์ โดยสถานศึกษาจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเป็นรายปี ภายในวงเงินที่จัดสรรให้อย่างเหมาะสม

การเปิดบัญชีกับธนาคารอิสลาม หรือ ไอแบงก์

โดยนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาใดก็ได้ เพื่อรับโอนค่าครองชีพ โดยมีหลักฐานดังนี้

 • หนังสือแจ้งอนุมัติให้กู้ยืมเงิน จาก กยศ.
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรนักเรียน/นักศึกษา(มีรูปถ่าย)
 • ใช้ชื่อผู้กู้ตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน เป็นชื่อบัญชีเท่านั้น โดยไม่ต้องนำเงินมาเปิดบัญชีธนาคาร
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตร ATM

การทำสัญญากู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับสิทธิกู้ยืมเงิน ต้องทำสัญญากู้ยืมเงินผ่านระบบ โดยสั่งพิมพ์สัญญาจำนวน 2 ชุด (ทั้้งต้นฉบับและคู่ฉบับ) และเตรียมเอกสารประกอบสัญญา ซึ่งได้แก่ สำเนาสมุดบัญชี สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จากนั้น ดำเนินการให้ผู้ค้ำประกัน พยาน และผู้แทนของสถานศึกษาที่ตนเองสังกัดอยู่ ร่วมลงนามในสัญญา ณ สถานศึกษานั้น ๆ

การลงนามยืนยัน

นักเรียน นักศึกษา ติดต่อสถานศึกษา เพื่อลงนามและตรวจสอบจำนวนเงินขอกู้ ในแบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ โดยสถานศึกษาเป็นผู้ยืนยันความสมบูรณ์ครบถ้วนผ่านระบบ ค่ะ

การเบิกเงินกับธนาคารอิสลาม หรือ ไอแบงก์

หลังจากที่นักเรียน นักศึกษา ทำการกู้ยืมทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว ก็สามารถติดต่อเพื่อเบิกเงินทุนเพื่อการศึกษาธนาคารอิสลาม ไปปลดหนี้ที่เกิดขึ้นจากการศึกษา และใช้จ่ายเพื่อการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ค่ะ

การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็น และควรได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่ง กองทุนเพื่อการศึกษาธนาคารอิสลามจึงเป็นหนึ่งกองทุน การศึกษาที่พร้อมเปิดโอกาส และสานฝันการเรียนรู้ให้แก่ นักเรียน นักศึกษาทุกคน นอกจากนั้น หากผู้ปกครองสนใจสินเชื่อส่วนบุคคลอื่น ๆ ทั้งสินเชื่อบุคคล เงินกู้ เงินด่วน เงินก้อน เพื่อนำไปใช้เพื่อการศึกษาของบุตรหลาน

สนใจเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล

compare-button เปรียบเทียบเลย!
เปรียบเทียบเลย!

นอกจากนั้นยังสามารถเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล จากมาสิได้เพียงคลิกที่นี่ หรือสามารถแอด LINE: @masii ได้เลย เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมให้บริการและให้คำแนะนำค่ะ

banner-personal-loan