ไม่ต่อทะเบียนรถยนต์ ต้องเสียค่าปรับเท่าไร

ไม่ต่อทะเบียนรถยนต์ ต้องเสียค่าปรับเท่าไร
ไม่ต่อทะเบียนรถยนต์ ต้องเสียค่าปรับเท่าไร
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

หากพูดถึง ทะเบียนรถยนต์ หลายคนคงนึกถึงเลขทะเบียนรถยนต์สวยๆ ที่รวมกันแล้วได้เป็นเลขมงคล มีความหมายดี แต่รู้หรือไม่ว่าทะเบียนรถยนต์นั้น ต้องทำการต่ออายุทุกๆ 1 ปี ซึ่งการต่อทะเบียนรถยนต์นี้ ก็คือการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีนั่นเองค่ะ แต่ก็มีบางคนที่หลงลืมว่าทะเบียนรถยนต์หมดอายุ ทำให้ขาดการต่อทะเบียน และไม่ได้ชำระภาษีรถยนต์ ซึ่งแน่นอนว่ารถยนต์คันไหนที่ไม่ได้ต่อทะเบียนรถยนต์ หรือไม่ได้ต่อภาษีรถยนต์ ย่อมมีบทลงโทษแน่นอน ส่วนจะมีบทลงโทษหรือค่าปรับอย่างไรนั้น ตาม masii ไปดูกันเลย

ไม่ต่อทะเบียนรถยนต์ ต้องเสียค่าปรับเท่าไร

ไม่ต่อทะเบียนรถยนต์ ต้องเสียค่าปรับเท่าไร

อย่างที่ทราบกันว่า การต่อทะเบียนรถยนต์ หรือการต่อภาษีรถยนต์ เป็นสิ่งที่ทางกฎหมายนั้นบังคับให้ทำทุกปี แต่หากปล่อยให้ทะเบียนรถยนต์ขาด หรือภาษีรถยนต์ขาดอายุ จะต้องเสียค่าปรับในการชำระภาษีย้อนหลัง ร้อยละ 1 ต่อเดือนจนถึงวันชำระ โดยหากขาดการต่อทะเบียนไม่ถึง 3 ปี ทะเบียนรถยนต์จะยังไม่ถูกระงับ ยังสามารถทำการต่อทะเบียนรถยนต์ได้ตามปกติ แต่จะต้องเสียค่าปรับในการจ่ายภาษีย้อนหลังเดือนละ 1% นั่นเอง ซึ่งต้องใช้เอกสารในการต่อทะเบียนรถยนต์ ดังนี้

  • เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง และสำเนา
  • พ.ร.บ. รถยนต์
  • ใบรับรองการตรวจสภาพรถจากกรมขนส่ง (สำหรับรถยนต์ที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป)

ไม่ต่อทะเบียนรถยนต์ ต้องเสียค่าปรับเท่าไร

cfc-insert-banner-900x200

แต่หากเจ้าของรถไม่ได้ต่อทะเบียนรถยนต์หรือไม่ได้ชำระภาษี เป็นเวลานานกว่า 3 ปี นั่นจะทำให้ทะเบียนรถยนต์ถูกระงับ จะต้องทำการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ ซึ่งเจ้าของรถจะต้องคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถและเล่มทะเบียนรถ กลับคืนมาให้ทางราชการบันทึกการระงับทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนดำเนินการ ไม่เช่นนั้นจะถูกปรับไม่เกิน 1,000 บาท เมื่อดำเนินการเสร็จจึงจะสามารถยื่นขอจดทะเบียนใหม่ได้  พร้อมกับชำระภาษีที่ค้าง 3 ปี และค่าปรับร้อยละ 1 ต่อเดือนจนถึงวันชำระ ซึ่งต้องใช้เอกสารดังนี้

  • เล่มทะเบียนรถที่บันทึกการระงับแล้ว ทั้งตัวจริงและสำเนา
  • บัตรประชาชนของเจ้าของรถ และสำเนา
  • พ.ร.บ. รถยนต์
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (รถที่จดทะเบียนนามนิติบุคคล)
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (รถที่จดทะเบียนนามนิติบุคคล)
  • หลักฐานการซื้อขายรถยนต์ (รถที่ไม่ได้จดทะเบียนในชื่อเจ้าของเดิม)

ไม่ต่อทะเบียนรถยนต์ ต้องเสียค่าปรับเท่าไร

ต่อทะเบียนรถยนต์ได้ที่ไหนบ้าง

หากทะเบียนรถยนต์ใกล้หมดอายุ เราสามารถต่อทะเบียนรถยนต์หรือชำระภาษีรถยนต์ล่วงหน้าได้ก่อนไม่เกิน 3 เดือน โดยสามารถต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ หรือต่อภาษีกับสำนักงานขนส่งใกล้บ้าน หรือร้านค้าและห้างสรรพสินค้าที่รับต่อทะเบียนรถยนต์

นอกจากภาษีรถยนต์หรือทะเบียนรถยนต์จะจำเป็นต่อรถยนต์ทุกคันแล้ว พ.ร.บ. รถยนต์ ก็เป็นอีกสิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบจากรถในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และหากใครต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติม ก็สามารถซื้อประกันรถยนต์เพิ่มเติมได้ค่ะ

ไม่ต่อทะเบียนรถยนต์ ต้องเสียค่าปรับเท่าไร

สนใจสมัครประกันรถยนต์

regis-but
สนใจสมัคร

โดยหากใครอยากสมัครประกันรถยนต์ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกทำประกันรถยนต์แบบไหนดี ก็สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อเปรียบเทียบประกันรถยนต์ก่อนได้ มีทั้งประกันรถยนต์ชั้น 1, ประกันรถยนต์ชั้น 2+, ประกันรถยนต์ชั้น 2, ประกันรถยนต์ชั้น 3+ และ ประกันรถยนต์ชั้น 3 หรือจะโทรสอบถามกับมาสิได้เลยที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาที่ @masii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับประกันรถยนต์ พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันมอเตอร์ไซค์ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์

car insurance banner